Frågor och svar om Bibellinjen

1. När är sista ansökningsdag till Bibellinjen?
Till Bibelåret, Bibel Kreativ och Pulsåret som börjar i augusti är sista ansökningsdag den 2 maj.

2. Kostar det något att gå på Bibellinjen?
Undervisningen är kostnadsfri på både Bibelåret, Bibel Kreativ och Pulsåret men du betalar sin kurslitteratur samt självkostnadspris vid vissa utflykter. Boende och mat betalar du om du 
väljer att bo och äta på skolan. Studierna är på heltid och berättigar till studiestöd från CSN. Från höstterminen det år du fyller 20 kan du söka studiemedel från CSN. Dessförinnan (före höstterminen det år du fyller 20) får du studiehjälp – som på gymnasiet – men även inackorderingsbidrag om du bor på Svf.

3. Kan man bo på skolan?
Svf har ett internat med plats för upp mot 130 boende. Standarden varierar från dubbelrum med handfat till enkelrum med dusch och wc. Väljer du att bo på internatet, är det alltid helinackordering (med mat måndag frukost – fredag lunch) som gäller. Andra alternativ finns inte. Om alla kostnader kan du läsa här.

4. Vad har ni för kurslitteratur?
På både Bibellinjen använder vi Bibeln och Libris stora handbok till Bibeln. I de olika ämnena läser vi delar ur olika böcker. Vi har också klassuppsättningar av t ex Sanningen om Jesus, Den stora befrielsen, Andlig läsning och Kyrkans historia.

5. Vad har ni för profil?
Vi är en Bibellinje med tre årslånga kurser/klasser. Dels Bibelåret, Bibel Kreativ och Pulsåret. I alla tre klasserna har vi ambitionen att göra en rejäl genomlysning av de olika bibelböckerna och även försöka översätta budskapet in i vår tid och våra liv. Gamla och Nya testamentet läser grupperna tillsammans och även några andra ämnen och ett av idrottspassen i veckan är gemensamt. Också ledarmetodiken som vi har tillsammans med föreläsare från Equmenia görs tillsammans. Därutöver har Pulsåret sin profil av tro och idrott, Bibelåret sin profil med andra bibelämnen som Bibelmetodik, Andlig vägledning, Kyrkans historia, Lära&liv, Själavård och livsfrågor och Gudstjänstliv och Bibel Kreativ med en inriktning mot tro, sång, drama och skapande i olika former för att gestalta tron. Personlig läsning, andakts- och gudstjänstliv och mindre bönegrupper är också en viktig del av livet på linjen.

6. Har ni någon praktik?
Ja, Bibellinjen tillsammans med MuFi (Musiklinjens klass med församlingsinriktning) planerar och genomför några praktikhelger tillsammans. Man delar sig i några grupper och förbereder innan man åker ut och ansvarar för möten och samlingar i en församling.

Du får också pröva att i olika grupper ansvara för någon andakt eller morgonsamling på skolan.
Pulsåret har viss praktik i någon lokal idrottsförening.

7. Finns det någon fortsättning?
Ja, du kan söka ett andra år med fältstudier, antingen ett ungdomsledarår i någon församling i Sverige eller söka Svfs linje Glokal – en distanskurs med internationell praktik.

8. Gör ni någon längre resa?
Under året kommer vi att göra en längre eller flera kortare studieresor. De senaste åren har Bibelåret åkt till Israel/Västbanken och Pulsåret till North Park University i Chicago. Men det kan finnas öppenhet även för andra alternativ i framtiden. Oavsett var resan/resorna går kommer de inte överstiga en självkostnad av 10000:- och det finns möjlighet att istället för detta göra praktik i församling.

9. Varför ska man välja Bibellinjen på Svf?
Därför att du kommer att hamna i en härlig och utvecklande miljö! Dels med blivande kompisar på linjen som kommer från olika delar av landet och från olika samfund och kyrkor. Dels för att det finns fem andra linjer på skolan; Allmän, College, Grafisk Form & Kommunikation, Journalist och Musik. Alltså; Bibellinjen är en del i en större helhet!

Sedan är skolan en fantastisk miljö, stan är underbar, Vättern är djup och kall och du blir djup och varm!

10. Var får jag svar på de frågor jag har kvar?
Läs Bibeln! Men det går också bra att mejla linjeledare Anders Linsmo. Kontaktuppgifter finns nedan.

Anders Linsmo

Lärare & LinjeledareTelefon: 0708-29 23 67E-post: anders.linsmo@svf.fhsk.se
Sidan uppdaterades 17 januari, 2019.