Gunnar Gunnarsson (ordf)
Inger Gustafsson (v ordf)
Birgitta Hagström
Mikael Ivarsson
Ingemar Johansson
Charlotte Thaarup
Alf Österdal

 

Sidan uppdaterad 19 augusti, 2016