fbpx
Allmän kurs på Svf

Allmän kurs

Allmän kurs ger dig som helt eller delvis saknar gymnasiekompetens en möjlighet att få de behörigheter som krävs för fortsatta studier. Det är också kursen för dig som redan har examensbevis eller slutbetyg från gymnasieskolan men vill öka din behörighet och konkurrenskraft inför studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Sök Allmän kurs senast 1 maj!

Det här är Allmän kurs på Svf

På Allmän kurs använder vi oss av olika arbetssätt och därför tycker vi att det är viktigt att du redan i början av terminen får prova olika metoder, för att komma underfund med just ditt sätt att lära. Om du av någon anledning behöver studera i mindre grupp har vi flera olika inriktningar och möjligheter för att möta just dina behov.

Samtidigt som de olika kurserna introduceras, ger vi dig ett antal verktyg som vi tror kan bli användbara i studierna. Exempelvis tränar vi din förmåga att sammanfatta och analysera, att ha ett kritiskt förhållningssätt, tänka logiskt, göra tankekartor och att hålla retoriska tal. Arbetssättet kan också vara ämnesintegrerat.

Allmän kurs kan helt eller delvis ersätta gymnasiestudier, ungefär som komvux. På Svf läser man 1-3 år beroende på förkunskaper.
Läs gärna mer om folkhögskola här.

Många anledningar att läsa Allmän kurs

Det kan finnas många olika anledningar till att läsa Allmän kurs på Svf. Det kan till exempel vara:

  • Du har inga eller avbrutna gymnasiestudier.
  • Du gick ”fel” linje i gymnasieskolan eller så är dina betyg för låga för den utbildning du vill söka.
  • Du behöver en bredare allmänbildning i ditt nuvarande arbete eller så behöver du en högre formell utbildning för att få ett nytt arbete.
  • Du vill öka ditt vetande och vistas i en stimulerande studiemiljö.
  • Du är invandrare och har inte betygsdokument från hemlandet eller behöver grundläggande behörigheter.

Oavsett dina skäl tror vi att du kommer att trivas och känna dig hemma här.

Bo på skolan

Du vet väl om att du kan bo på vårt internat! Läs mer om internatet här.

Allmän kurs – Olika inriktningar

Allmän kurs-elever

Beroende på dina förkunskaper och hur det har gått för dig i tidigare studier studerar du 1-3 år på Allmän linje. Den lägsta nivån kallar vi Allmän A, mellannivån Allmän B och den högsta nivån Allmän C.

På vår skola läser du som deltagare med AST eller andra NPF-diagnoser med fördel på Allmän D​. ​Här får du extra stöd och vägledning genom lärare, handledare och mentorer​.

Kontakt

Sven Gustafsson
sven@svf.fhsk.se
036-30 69 65

Sidan uppdaterad 28 februari, 2023