Bibellinjen, en bibelskola i Jönköping

Bibellinjen = Bibelåret, Pulsåret, Bibel Kreativ och Bibel internationell

Bibellinjen på Svf är en ettårig bibelskola med fyra olika inriktningar – Bibelåret, Pulsåret, Bibel Kreativ och Bibel internationell. Den största delen av tiden är gemensam, och den andra delen spenderas i det valda spåret där du har möjlighet att rikta in dig på det som passar dig bäst.

Vad innebär det att leva som Jesu efterföljare idag? Det är en huvudfråga vi på Bibellinjen tillsammans söker svar på och vår huvudkälla är Bibeln och dess tillämpning i vår tid. Den pedagogiska grundhållningen är att styrkan finns i gruppen, där vi tror att alla har något att bidra med. Själva närvaron och delandet av tankar, kunskap och erfarenheter från var och en tillför något. Vi jobbar för att inkludera alla i den processen.

På bibellinjen läser alla fyra spåren bibelgrunden i Nya- och Gamla testamentet tillsammans, liksom ledarskap och kreativa uttryck. Det innebär att vi oftast är en lite större grupp som delar intresset att söka djupare i Bibeln och dess ärende. Det tror vi är en styrka! Men vi tror också att det är en styrka att erbjuda den lite mindre klassen i de olika grenarna Bibelåret, Pulsåret, Bibel Kreativ och Bibel internationell.

Isac Grönlund

Varför ska man gå bibelskola på Svf

Genom att ha gått Bibelåret har jag fått möjlighet att lära mig mer om mig själv, Gud och bibeln. Bästa beslutet jag gjort på länge.

Viktor Hålldén

Vad lär man sig på Bibellinjen

Man lär sig inte bara mer om bibeln utan också om sig själv och sin tro. Det är jätteroliga lektioner med lärarna och med de andra på linjen.

Efter Bibellinjen finns möjliga fortsättningar; Ungdomsledaråret eller Glokal.

Equmenia och Equmeniakyrkan står bakom bibelskolan på Svf

Bibellinjen på Svf är en bibelskola som tillhör Equmeniakyrkan och Equmenia och har en särskild koppling till just Equmenia – Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Puls – Tro och Idrott är idrottsgrenen inom Equmenia. Puls vill möta det idrottsintresse som finns runtom i våra församlingar och föreningar.

Sidan uppdaterad 18 maj, 2020