Studeranderättslig standard

1 januari 2011 bildades Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) till vilket Svf efter styrelsebeslut anslöt sig den 14 mars 2011. På vår hemsida finns en översikt av den information alla studerande på långa kurser (15 kursdagar eller längre) har rätt att få del av inför ansökan på sidan  kostnader samt under respektive linjeflik. Information som den studerande får i samband med antagning kan du läsa om i dokumentet om studeranderättslig standard.

Sidan uppdaterad 26 mars, 2020