fbpx

Sök till Bibellinjen

Du kan söka till Bibelåret, Pulsåret, Bibel Kreativ och Bibel Internationell. Det är separata klasser och kurser men flera moment, främst Gamla och Nya Testamentet läses ihop och vid de tillfällena blir vi alltså alla studerande på Bibellinjen.
Genom att platserna är begränsade ser vi gärna att du i ditt personliga brev inte bara berättar vem du är utan också varför du vill gå Bibelåret, Bibel Kreativ eller Pulsåret. Det är dessutom önskvärt om du – innan du söker eller när du har sökt – besöker oss på Bibellinjen. Antingen på vår Öppet hus-dag eller vid annat tillfälle. Välkommen med din ansökan!

Senaste ansökningsdag 2 maj

Intyg

Efter avslutat år på Bibellinjen får du ett intyg som redovisar kursens innehåll och omfattning.

Möjlighet till pedagogiskt stöd

Styrkan finns i gruppen, där vi tror att alla har något att bidra med. Själva närvaron och delandet av tankar, kunskap och erfarenhet från var och en tillför något. Lärarnas uppgift är att inkludera alla i den processen. Uppstår svårigheter, utgör lärarlaget på linjen en resurs och ett pedagogiskt stöd, men vi har tyvärr inga eller begränsade möjligheter till socialt stöd på internatet utanför lektionstid.

Ellinor Salomonsson

Varför ska man gå Bibellinjen?

För att det är ett helt fantastiskt år där man inte bara får lära känna underbara människor utan även får lära känna Gud.

Det finns en fortsättning!

När du har gått Bibelåret, Bibel KreativPulsåret eller Bibel Internationell kan du söka till Ungdomsledaråret, en påbyggnadskurs som består av fältstudier i en lokal församling, distansstudier med fördjupningsarbete och teoriperioder på Svf.

Studiestöd

Studierna på Bibellinjen ger dig rätt till studiestöd från CSN.

Kontakt

Anders Linsmo – linjeledare
anders.linsmo@svf.fhsk.se

Sidan uppdaterad 4 mars, 2021