Att söka till Svf

Ansökningstider inför 2019/2020

1 april: Musiklinjen

15 april: Grafisk form & Kommunikation, Journalistlinjen, Distanskurs med internationella fältstudier

2 maj: Allmän kurs, Bibellinjen, Collegelinjen

Provdagar inför 2019/2020

 • Grafisk form & kommunikation
  2 maj 2019
 • Journalistlinjen
  29 april 2019
 • Musiklinjen (Mu1, Mufi1, Mu2)
  29, 30 april, 2, 3 maj 2019
  (du blir kallad till en av dagarna)

 

Så här behandlas din ansökan

Du söker till Svf i Schoolsoft på Svf:s hemsida. Där laddar du också upp de handlingar som ska bifogas ansökan: personbevis, intyg/betyg från tidigare utbildningar, ev arbetsintyg m m. Det är viktigt att din ansökan är fullständig. Personbevis beställer du från Skatteverkets hemsida:  Skatteverket . Du får en bekräftelse med e-mejl på att din ansökan är registrerad. Om det skulle saknas något i ansökan, ber vi dig komplettera med det.

Söker du till en linje som har inträdesprov, kallas du till provdag en till två veckor i förväg. Den kallelsen skickar vi till dig med e-mejl. Vid provdagen får du veta när antagningarna beräknas vara klara.

Har du sökt till en linje utan antagningsprov, får du – om du sökt i tid – besked per post i månadsskiftet maj-juni.

Du får alltid ett svar på din ansökning, oavsett om du blir antagen, får en reservplats eller inte blir antagen. Kommer din ansökan in efter sista ansökningsdag, får du räkna med ett senare besked. I antagningsbeskedet får du information om hur du ansöker om boende på Svf:s internat.

Du ska tacka ja eller nej till din utbildningsplats, hur lång tid du har på dig att svara står i antagningsbeskedet.

Reserverna är inte numrerade. Under sommaren antar vi reserver då vi får ett återbud och vem som antas beror på vem som hoppar av. På så sätt arbetar vi för att få en bra och blandad studiegrupp.

Har du sökt flera linjer på Svf, antas du till en av dem. Är det ditt förstahandsval du antas till, behandlas inte andrahandsvalet. Men om du antas till andrahandsvalet, kan det vara så att du får en reservplats till ditt förstahandsval.

Sidan uppdaterad 29 oktober, 2018