Att söka till Svf

Öppet hus 14 mars

Den 14 mars mellan klockan 11. oo och 14.00 är du välkommen hit för att titta på våra utbildningar! Du träffar studerande och lärare och har möjlighet att få information om utbildningen du är intresserad av och också tala med dem som går här nu. Vi bjuder på fika!

Sista ansökningsdagar inför läsåret 20/21

1 april: Musiklinjen, Glokal
15 april: Film- & medieproduktion, Grafisk form & kommunikation, Journalistlinjen
2 maj: Bibellinjen, Collegelinjen, Allmän kurs

Prov-/intervjudagar inför läsåret 20/21

I år genomför vi alla prov-/intervjudagar på distans. Prov-/intervjudatum har vi inte ändrat, information om hur distansprovet/intervjun går till får du när du ansökt.

Film- & medieproduktion: 22 april 2020 alternativt 7 maj 2020
Glokal: 18 april 2020
Grafisk design & kommunikation: 23 april 2020 alternativt 6 maj 2020
Journalistlinjen: 28 april 2020
Musiklinjen (Mu1, Mufi1, Mu2): 4, 5, 6 eller 7 maj 2020 (du blir kallad till en av dagarna)

Så här behandlas din ansökan

Du söker till Svf i SchoolSoft på Svf:s hemsida. Där laddar du också upp de handlingar som ska bifogas ansökan: personbevis, intyg/betyg från tidigare utbildningar, ev arbetsintyg m m. Det är viktigt att din ansökan är fullständig. Personbevis beställer du från Skatteverkets hemsida. Du får en bekräftelse med e-post på att din ansökan är registrerad. Om det skulle saknas något i ansökan ber vi dig komplettera med det så att ansökan kan behandlas.

Söker du till en linje som har antagningsprov, kallas du till provdag en till två veckor i förväg. Den kallelsen skickar vi till dig med e-post. Vid provdagen får du veta när antagningarna beräknas vara klara.

Har du sökt till en linje utan antagningsprov får du – om du sökt i tid – besked med snigelpost i månadsskiftet maj-juni.

Du får alltid ett svar på din ansökning oavsett om du blir antagen, får en reservplats eller inte blir antagen. Kommer din ansökan in efter sista ansökningsdag, får du räkna med ett senare besked. I antagningsbeskedet får du information om hur du ansöker om boende på Svf:s internat.

Du ska tacka ja eller nej till din utbildningsplats genom att mejla ansokning@svf.fhsk.se. Hur lång tid du har på dig att svara står i antagningsbeskedet.

Reserverna är inte numrerade. Under sommaren antar vi reserver om vi får ett återbud och vem som antas beror på vem som hoppar av. På så sätt arbetar vi för att få en bra och blandad studiegrupp.

Har du sökt flera linjer på Svf antas du till en av dem. Är det ditt förstahandsval du antas till behandlas inte andrahandsvalet. Men om du antas till andrahandsvalet kan det vara så att du får en reservplats till ditt förstahandsval.

Sidan uppdaterad 8 april, 2020