Att söka till Svf

Sista ansökningsdagar inför läsåret 19/20

1 april: Musiklinjen
15 april: Film- & medieproduktion, Grafisk form & kommunikation, Journalistlinjen, Glokal
2 maj: Bibellinjen, Collegelinjen, Allmän kurs

Provdagar inför läsåret 19/20

Film- & medieproduktion: 30 april
Grafisk design & kommunikation: 
2 maj
Journalistlinjen: 29 april
Musiklinjen (Mu1, Mufi1, Mu2): 29, 30 april och 2, 3 maj (du blir kallad till en av dagarna)

Så här behandlas din ansökan

Du söker till Svf i Schoolsoft på Svf:s hemsida. Där laddar du också upp de handlingar som ska bifogas ansökan: personbevis, intyg/betyg från tidigare utbildningar, ev arbetsintyg m m. Det är viktigt att din ansökan är fullständig. Personbevis beställer du från Skatteverkets hemsida. Du får en bekräftelse med e-post på att din ansökan är registrerad. Om det skulle saknas något i ansökan ber vi dig komplettera med det.

Söker du till en linje som har antagningsprov, kallas du till provdag en till två veckor i förväg. Den kallelsen skickar vi till dig med e-post. Vid provdagen får du veta när antagningarna beräknas vara klara.

Har du sökt till en linje utan antagningsprov får du – om du sökt i tid – besked med snigelpost i månadsskiftet maj-juni.

Du får alltid ett svar på din ansökning oavsett om du blir antagen, får en reservplats eller inte blir antagen. Kommer din ansökan in efter sista ansökningsdag, får du räkna med ett senare besked. I antagningsbeskedet får du information om hur du ansöker om boende på Svf:s internat.

Du ska tacka ja eller nej till din utbildningsplats. Hur lång tid du har på dig att svara står i antagningsbeskedet.

Reserverna är inte numrerade. Under sommaren antar vi reserver om vi får ett återbud och vem som antas beror på vem som hoppar av. På så sätt arbetar vi för att få en bra och blandad studiegrupp.

Har du sökt flera linjer på Svf antas du till en av dem. Är det ditt förstahandsval du antas till behandlas inte andrahandsvalet. Men om du antas till andrahandsvalet kan det vara så att du får en reservplats till ditt förstahandsval.

Sidan uppdaterades 19 mars, 2019.