Journalistlinjen


Journalistlinjen

Svf erbjuder en modern journalistutbildning där du får multikompetens i produktion radio, tv och text. Journalistlinjen på Svf är praktiskt inriktad men ger dig samtidigt en bred kunskap i teoretiska ämnen. Här får du de bästa förutsättningarna att klara journalistikens många olika uppdrag – på Sveriges ledande medieföretag eller som frilans.

Modern journalistik med modern teknik

Utvecklingen inom våra medier är snabb. Att kunna berätta med ord, ljud, bild och rörlig bild är lika självklart för våra studenter som det är i branschen. Därför ägnar du en stor del av studietiden åt journalistisk produktion i redaktionell miljö, med tidningar, magasin, webbsidor, sociala medier, videoproduktion och radio- och tv-sändningar.

Digital publicering är ett nyckelämne tillsammans med journalistisk metodik.  Under hela studietiden kombinerar du praktiskt arbete i text, ljud, bild och publicering. Nyhetsproduktion och längre reportage varvas med teori.

På nätet, i bloggar, poddar, tvoddar och i sociala medier publiceras mycket som ofta tangerar journalistiken. Men journalistyrket ställer krav på integritet, källkontroll, research, uttrycksförmåga och ett etiskt förhållningssätt. Seriös journalistik får inte fuskas bort, allmänhetens förtroende bygger på att vi uppfattas som sanna, trovärdiga och obundna i vår kritiska granskning av makten. Även journalistiken måste tåla granskning. Det är själva grunden för ett demokratiskt samhälle.

På Svf värnar vi både nyheten och reportaget, gestaltning och berättande. Språket är journalistens viktigaste arbetsredskap och det har en central roll i SVF:s utbildning. Små grupper garanterar individuell handledning.

Journalistlinjen på Svf är välkänd på redaktionerna runt om i landet, skolan har ett gott renommé. Linjen har etablerat täta kontakter med lokalmedierna i Jönköping (Hall Media och SR Jönköping) vilket gör att vi kan forma utbildningen i samklang med arbetsmarknaden och erbjuda goda praktikplatser såväl lokalt som regionalt och riket i stort. 

Genom riktiga redaktionsövningar, studiebesök och tre praktikperioder blir du bra rustad inför arbetslivet. Våra studenter är eftertraktade av medieföretagen. På en folkhögskolas journalistutbildning är det dagliga hantverket prioriterat vilket uppskattas på redaktionerna, de studerande kan snabbt gå in i arbetsuppgifterna.

Kostnader

Undervisningen är fri, men du betalar avgifter för förbrukningsmaterial och kurslitteratur. Utgifter i samband med resor/studiebesök står du själv för. I årskurs ett ingår en studieresa till Stockholm, du väljer själv resesätt och boende.

Intyg

Efter fullgjorda, avslutade studier får du ett kursintyg med de ämnen och timmar du läst, var du gjort din långa praktik samt titeln på ditt projektarbete. Det framgår också vilka gästföreläsare som besökt linjen. För att få intyget krävs  80% närvaro och att du är godkänd i samtliga delmoment. Betyg eller omdöme får du inte, men dina lärare ställer gärna upp som referenspersoner när du söker anställning.

Lång erfarenhet

SVF har utbildat journalister i snart 40 år. I början av 80-talet blev utbildningen tvåårig. Totalt har närmare 800 journalister fått sin utbildning på SVF, många av dem tar du dagligen del av i både lokala och nationella medier.

Skolan är väl etablerad och du kan vara medlem i Svenska Journalistförbundet under studietiden.

Studiestöd

Journalistlinjen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning och berättigar till studiemedel från CSN.

Kontakt

Pernilla Arvidsson

Lärare och LinjeledareTelefon: 0738-27 85 46E-post: pernilla.arvidsson@svf.fhsk.se

Sidan uppdaterad 14 januari, 2020