Journalistlinjen


Journalistlinjen

En modern journalist ska snabbt hantera olika publiceringsformer. Svf ger dig multikompetens i produktion av radio, TV och text.  Svf:s Journalistlinje är praktiskt inriktad men ger dig samtidigt en bred kunskap i teoretiska ämnen. Vår journalistutbildning är en rak tvåårig utbildning med undervisning i radio- och TV-produktion och press samt dess olika publiceringsformer.

journalistlinjen.nu kan du ta del av journalistelevernas arbeten. De lägger kontinuerligt upp artiklar, tv-program, radioinspelningar m.m.

Multijournalistik

Utvecklingen inom våra medier är snabb. Det som gäller idag kan vara förlegat om något år. Idag krävs det en bred praktisk kompetens och en rejäl teoretisk kunskapsbank för att bli en bra journalist. Du behöver kunna mycket, ”multijournalistik” är ett uttryck som snabbt vunnit mark. Därför tänker vi på SVF i nya banor.

Digital publicering är ett nyckelämne tillsammans med journalistisk metodik. Sedan 2016 är Journalistlinjen en ”rak” utbildning utan grenval år 2 och där du under hela studietiden kombinerar praktiskt arbete i text, ljud, bild och publicering. Nyheter och längre reportage. Och rejält med teori.

På nätet, i bloggar, poddar, tvoddar och på twitter publiceras mycket som ofta tangerar journalistiken. Men journalistyrket ställer krav på integritet, källkontroll, research, uttrycksförmåga och ett etiskt förhållningssätt. Seriös journalistik får inte fuskas bort, allmänhetens förtroende bygger på att vi uppfattas som sanna, trovärdiga och obundna i vår kritiska granskning av makten. Även journalistiken måste tåla granskning. Det är själva grunden för ett demokratiskt samhälle.

På SVF värnar vi både nyheten och reportaget, gestaltning och berättande. Språket är journalistens viktigaste arbetsredskap och det har en central roll i SVF:s utbildning. Små grupper garanterar individuell handledning.

Innehåll

År 1 

 • Tidningsjournalistik 180 tim
 • Radiojournalistik 180 tim
 • Tv-journalistik 180 tim
 • Svenska med stilistik 68 tim

År 2

 • Radio, tv, tidning och digital publicering, 300 tim
 • Praktik, ca 12 veckor
 • Slutarbete, fem veckor
 • Röst-/talvård (radio/tv) 8 tim

Både år 1 och 2

 • Digital publicering
 • Aktuell journalistik
 • Journalistik metodik
 • Samhällskunskap för journalister
 • Skapande svenska

Praktik

Praktikperioderna är en viktig del av utbildningen. Under utbildningens förstaår ligger en fältstudieperiod samt en tvåveckorspraktik, dessa följs av en längre praktikperiod under år två. Genom åren har SVF byggt upp ett brett kontaktnät, men du söker i första hand själv dina praktikplatser. En lyckad praktik leder ofta till ett sommarvikariat och att du ”får in en fot” i branschen.

Kostnader

Undervisningen är fri, men du betalar avgifter för förbrukningsmaterial och kurslitteratur. Utgifter i samband med resor/studiebesök står du själv för. I årskurs ett ingår en studieresa till Stockholm, du väljer själv resesätt och boende.

Intyg

Efter fullgjorda, avslutade studier får du ett kursintyg med de ämnen och timmar du läst, var du gjort din långa praktik samt titeln på ditt projektarbete. Det framgår också vilka gästföreläsare som besökt linjen. För att få intyget krävs  80% närvaro och att du är godkänd i samtliga delmoment. Betyg eller omdöme får du inte, men dina lärare ställer gärna upp som referenspersoner när du söker anställning.

Lång erfarenhet

SVF har utbildat journalister i snart 40 år. I början av 80-talet blev utbildningen tvåårig. Totalt har närmare 800 journalister fått sin utbildning på SVF, många av dem tar du dagligen del av i både lokala och nationella medier.

Skolan är väl etablerad och du kan vara medlem i Svenska Journalistförbundet under studietiden.

Studiestöd

Journalistlinjen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning och berättigar till studiemedel från CSN.

Kontakt

Peter Johnson

Lärare & LinjeledareTelefon: 0736 - 67 99 18E-post: peter.johnson@svf.fhsk.se

Daniel Johansson

LärareTelefon: 0730-57 07 57E-post: daniel.johansson@svf.fhsk.se

Sidan uppdaterad 18 april, 2018