fbpx

Om Södra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svf) startade 1919 och är en av Sveriges största folkhögskolor. På skolområdet finns förutom skolbyggnader och internat också konferensanläggning, bibliotek, idrottshall och gym. Svf vill vara en mötesplats för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin. Verksamheten bygger på en kristen värdegrund och skolan vill erbjuda bästa möjliga miljö för bildning och personlig utveckling. På skolan finns dagligen ca 300 kursdeltagare varav ca 130 bor på skolans internat.

Huvudman

Bakom Södra Vätterbygdens Folkhögskola står  Equmeniakyrkan (bildad 2011) och dess ungdomsorganisation Equmenia. Förutom denna skola ansvarar man också för Karlskoga folkhögskola, Härnösands folkhögskola , Sjöviks folkhögskola och Bromma folkhögskola. Botkyrka folkhögskola är knuten till Equmeniakyrkan genom två lokala församlingar i dess huvudmannagrupp.

Folkhögskolornas utgör en väsentlig del av kyrkans samhällsengagemang och de arbetar även inåt rörelsen. Med kristen tro som grund ska skolorna erbjuda en miljö för bildning och personlig utveckling. De ska vara tillgängliga för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin.

Equmeniakyrkan har sina rötter i 1800-talets folkväckelse och folkrörelser. Bildningsverksamhet blev tidigt ett inslag i rörelsens utveckling och man startade därför folkhögskolor.

Ungdomsorganisationen Equmenia engagerar cirka 40 000 barn och ungdomar.

Varje skola är en egen juridisk person med egen styrelse som tillsätter rektor och fastställer mål och verksamhetsplan. Vid tillsättande av rektor ska styrelsen samråda med huvudmännen. Equmeniakyrkan och Equmenia är representerade i styrelserna. Huvudmannarörelsen bidrar med ideella insatser, t ex i styrelsearbetet, och har inga krav på avkastning.

Samordningen av folkhögskolornas verksamhet sker genom ett folkhögskoleråd tillsatt av huvudmannens styrelser.

Värdegrund

Svfs verksamhet vilar på en kristen värdegrund och ser alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, tros­be­kännelse, funktionsnivå, kön eller sexuell läggning.

Sidan uppdaterad 5 september, 2023