Klimat- & miljöarbete

På Södra Vätterbygdens folkhögskola har vi under många år arbetat aktivt med miljöfrågor. Inte bara i undervisningen på våra olika kurser, utan också praktiskt inom fastighet, kök och konferens. Vad det innebär i praktiken berättar vi om här.

Att tänka på miljön tycker vi är viktigt

En viktig del i miljöarbetet är att våra studerande ges möjlighet att påverka hur vi jobbar med frågor som rör miljö och hållbarhet på skolan, och göra dem medvetna om hur de själva påverkar miljön.

I skolans miljöråd sitter representanter från både personal och studerande. De tankar och idéer som kommer till tals där förs antingen vidare till den personalgrupp det berör, eller om det är större beslut, till skolchef och skolans styrelse som har huvudansvar för skolans arbete.

Många beslut som rör miljö kan också ge ekonomiska vinster. Hösten 2018 installerade vi 174 m² solpaneler på taket av en av skolans byggnader. Vilket ger oss ett tillskott på ren och egenproducerad el.

Vi tror att en bra strategi i miljöfrågor också kan attrahera såväl studerande till våra kurser som fler bokningar till vår konferensanläggning.

Här följer ytterligare några exempel på vad vårt miljöarbete innebär i praktiken:

  • Samtliga studerande får vid läsårsstart en genomgång på hur vi arbetar kring miljöfrågor på skolan.
  • All personal får regelbundet grundläggande miljöutbildning.
  • Så långt det är möjligt köper vi miljömärkta kemikalier till städ och vaktmästeri.
  • Vid inköp av material väljs alltid miljömärkta alternativ om skillnaden mellan faktorerna pris och kvalitét inte är väldigt stora.
  • Energiförbrukningen går nedåt. LED-belysning och automatisk tänd-/släckfunktion installeras i fler och fler lokaler och väljs alltid vid nyinstallation.
  • Till köket köper vi råvaror som är närproducerade och eller KRAV-märkta i så hög utsträckning som möjligt. Andelen KRAV-märkta råvaror är i dagsläget drygt 40%.
  • Enbart miljömärkt papper köps in.
  • Vid resor väljs tåg i så stor utsträckning som möjligt.
  • Allt vårt avfall sorteras på skolan och skickas för återvinning.

Vårt miljödiplom

Vi är både glada och stolta över att vi tack vare vårt miljöarbete sedan många år tillbaka är en miljödiplomerad skola.

Diplom för Svfs klimat- & miljöpåverkan
Sidan uppdaterad 26 mars, 2020