Musiklinjen Svf

Musiklinjen – En bred musikutbildning i Jönköping

Musiklinjen ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter på sång och instrument, i kör, ensemble, gehör och musikteori m.m. Vi ger dig en gedigen grund för eventuella framtida musikstudier vilket gör vår musikutbildning till en perfekt förberedelse för musikhögskolan.

Musikalisk mångfald och bredd är kännetecknande för Svfs Musiklinje. Förutom den ordinarie undervisningen genomförs varje år olika projekt, konserter, musikcaféer och resor bland annat till USA och Israel/Palestina. Vi har ett gott samarbete med Kulturhuset Spira i Jönköping, Smålands Musik & Teater (SMOT) och flera konsertarrangörer. Det gör oss till en varierande musikutbildning som ger erfarenheter både från små och stora sammanhang.

Det här är Musiklinjen

Musiklinjen har plats för ca 40 deltagare som fördelas på två årskurser. Årskurs 1 är en grundkurs i musik och delas i två lika stora grupper. Den ena kallar vi Mu1 och den andra MuFi. ”Fi” står för församlingsinriktning, vilket innebär att vissa ämnen och projekt, till exempel praktikhelger, genomförs i samarbete med Bibellinjen på Svf.

Årskurs 2 är bara en grupp och kallas kort och gott Mu2. Till Mu2 rekryteras i huvudsak från Musiklinjen årskurs 1. Extern rekrytering till Mu2 sker i mån av plats. Du kan alltså studera musik i två år på Svf.

Målsättningen med vår musikutbildning är att erbjuda en totalmiljö som främjar personlig utveckling både socialt och musikaliskt. Vi vill ge dig bra verktyg för att fungera som musiker och musikalisk ledare i flera olika sammanhang. Dessutom är vi en bra förberedelse för fortsatta musikstudier på exempelvis musikhögskolan.

En musikutbildning med stor individuell anpassning

På musiklinjen på Svf har alla studerande 60 minuter individuell undervisning varje vecka. Den tiden delas vanligtvis upp på 40 minuter undervisning på huvudintstrumentet och 20 minuter på biinstrument. Men annan fördelning kan förekomma. Utöver den individuella undervisningen läser vi en rad olika ämnen i grupp.

 • Ensembleledning
 • Musikteori
 • Gehörsträning
 • Musik och samhälle
 • Digital notskrivning i Sibelius (Mu1, Mufi1)
 • Digital musikproduktion (Mu2)
 • Livsåskådning
 • Gemensam sång/Musiken i gudstjänsten (Mufi1)
 • Kulturorientering (Mu1, Mu2)
 • Körsång
 • Idrott
 • Ensemble
 • Praktik och projektarbeten i olika former
 • Förberedelser inför studie- och konsertresor

Varje år genomför vi ett stort antal projekt utöver den undervisning som bedrivs veckovis. Konserter, musikcaféer, medverkan i gudstjänster, musikalprojekt och studie- och konsertresor utgör ett viktigt och stimulerande komplement till ordinarie undervisning. Gästande ensembler och föreläsare är också ett viktigt inslag i Musiklinjens innehåll.

Kostnader under studietiden

Svf tillhandahåller pianon, orgel, trumset, förstärkare och ljudanläggningar. Övriga (bärbara) instrument står du för själv. Kostnader för studiematerial och kurslitteratur uppgår till ca 1 100 kr per läsår.

Ofta genomförs resor som finansieras med intäkter från egna konserter och musikframträdanden men delvis även av de studerande. Vid längre studie- och konsertresor, t ex till USA, har kostnaden varit ca 6 000 kr per studerande.

Mer om kostnader på Svf hittar du här.[/text_output][text_output]Pst! På musiklinjen.nu kan du bl.a. lyssna och titta på inspelningar som klasserna på musiklinjen gjort genom åren.

Sidan uppdaterad 12 januari, 2021