fbpx

Reell kompetens

Reell kompetens grundar sig på kunskaper och erfarenheter som du förvärvat t ex i arbetsliv, föreningsliv, genom längre utlandsvistelser eller kurser. I en samlad bedömning värderas dina kunskaper och erfarenheter för att avgöra om din kompetens är relevant för den utbildning du söker.

Utbildningar på Svf som går att söka med prövning av reell kompetens är Grafisk design & kommunikation, Film- & medieproduktion och Journalistlinjen.
Saknar du formell behörighet för dessa kan du ansöka om prövning av reell kompetens och på så vis ändå bli antagen.
Din ansökan om prövning av reell kompetens måste vara oss tillhanda senast 15 mars. Ansökan mejlar du till ansokning@svf.fhsk.se.

Grundläggande villkor för ansökan om reell kompetens

För att ansöka om prövning av reell kompetens, ska du uppfylla följande grundvillkor:

 1. Du ska ha minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder.
 2. Du ka ha lägst betyget E alternativt Godkänts i
  – Svenska/Svenska som andraspråk 1 eller Svenska/Svenska som andraspråk A och B
  – Engelska 5 eller Engelska A
  – Matematik 1a, b eller c eller Matematik A
  – Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2, eller Samhällskunskap A

Så ansöker du om prövning av reell kompetens

Bedömning av reell kompetens görs i samband med att du ansöker till Svf. För att vi ska genomföra en prövning, ska din ansökan innehålla följande:

 1. Ett personligt brev som visar dina samlade meriter. Ange i brevet:
  – vilka speciella kunskaper du har som är viktiga för den aktuella utbildningen
  – hur du förvärvat kunskaperna
  – hur du bedömer att kunskaperna gör det möjligt att klara utbildningen
 2. Dokumentation som kan användas vid bedömningen, t ex intyg, betyg eller andra dokument. Arbetslivserfarenhet ska styrkas med intyg från arbetsgivaren med utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, omfattning i tid och referenser till närmsta chef. (Observera att anställningsintyg/bevis, lönebesked och liknande gäller inte.)
 3. Övriga handlingar du vill att vi ska ta med vid bedömningen.

Kopior av intyg, betyg etc ska vidimeras av två personer, d v s de ska med sin namnteckning bekräfta att kopian överensstämmer med originalet.

Din begäran om prövning av reell kompetens ska skickas in tillsammans med en fullständig ansökan till aktuell utbildning. Saknas handlingar i ansökan prövas den inte.

Beslut

Efter att linjeledning och skolchef gemensamt fattat beslut får du besked om du anses uppfylla behörighetskraven eller inte. Om vi bedömer att dina meriter motsvarar kraven på kompetens innebär det att du är behörig att söka just den utbildning på Svf du begärt prövning till och att du kallas till intagningsprov. Beslut om att du inte uppfyller behörighetskraven kan inte överklagas.

Sidan uppdaterad 22 februari, 2023