På folkhögskola är all undervisning kostnadsfri. Däremot får du själv bekosta kurslitteratur och ev kostnader för frilufts- och forumdagar samt studieresor. När det gäller frilufts- och forumdagar finns alltid kostnadsfria alternativ att välja.

Du som går Collegelinjen får också räkna med biljettkostnad t o r Chicago samt avgifter för att söka visum vid amerikanska ambassaden. Hur det går till att söka visum och vad det kostar  läser du om på ambassadens hemsida, stockholm.usembassy.gov.

Materialavgift

Du betalar en materialavgift som täcker kostnader som SVF inte får statsbidrag för. Den består av materialkostnader, omkostnader för material och nätbaserat undervisningsmaterial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Du betalar också själv för ev kostnader i samband med studieresor och friluftsdagar. Du som går Collegelinjen måste också räkna med kostnader för visumansökan till USA, sjuk- och olycksfallsförsäkring för tiden i Chicago samt resekostnad t o r Chicago.

I avgiften ingår inte dina egna utskrifter / kopior.

Den nedan angivna avgiften täcker kostnaden för läsåret 2016/2017. Inom parentes ser du avgiften för 2017/2018. Avgiften faktureras i två omgångar, hälften på höstterminen, hälften på vårterminen.

Allmän linje 2 140 kr   (2 070 kr)
Bibelåret 2 600 kr   (2 410 kr)
Collegelinjen 1 600 kr   (1 490 kr)
GFK 1 och 2 (två läsår) 5 950 kr *   (5 760 kr)
Journalistlinjen år 1 3 510 kr **   (3 850 kr)
Journalistlinjen 2, radio (16/17) 6 340 kr
Journalistlinjen 2, tidning (16/17) 3 000 kr
Journalistlinjen 2, tv (16/17) 6 430 kr
Journalistlinjen år 2, 17/18 6 310 kr
 Musiklinjen (Mu1, Mufi1, Mu2)  4 140 kr   (4 060 kr)

* GFK:s studerande får erbjudande om att genom SVF köpa dator med programvara. Den kostnaden är inte medräknad i ovanstående belopp. Närmare information kan du få av linjeledaren, 036-30 69 00.

** För Journalistlinjens studerande finns möjlighet att av SVF hyra dator att använda i studierna med möjlighet att köpa ut den efter avslutad utbildning till ett restvärde motsv 1/3 av inköpskostnaden. Beräknad kostnad/år: 2 500 – 3 500 kr. Kostnad för programvaran, som köps av den studerande, tillkommer med ca 2 115 kr/år (mars 2015, reservation för ev ändringar). Studerande med egen dator som uppfyller specifikationer och prestanda som krävs, kan använda den – ta kontakt med SVF om detta.

Du som väljer att bo på internatet

betalar för logi sju dagar i veckan och mat från måndag frukost till och med fredag lunch,  andra alternativ finns inte. Måltider ingår inte under november-, jul-, sport- och påsklov. Du betalar heller inte hyra för ditt rum under jullovet. Du kan välja olika rumsstandard, alternativen ser du i uppställningen nedan. (För information om boende-och matkostnad för studerande på Allmän F lämnas på förfrågan.)

Här ser du kostnaden /vecka för helinackordering på SVF (kostnaderna 2017/2018 inom parentes).

Enkelrum m eget wc, egen dusch 1 412 kr   (1 432 kr)
Enkelrum m eget wc, dusch i korridor 1 347 kr   (1 367 kr)
Enkelrum m delat wc och dusch (dubblett) 1 347 kr   (1 362 kr)
Enkelrum m wc och dusch i korridor 1 282 kr   (1 292 kr)
Dubbelrum m eget wc, egen dusch, per person 1 157 kr   (1 172 kr)
Dubbelrum m eget wc, dusch i korridor, per person 1 052 kr   (1 077 kr)

Garantiavgift

En garantiavgift, 500 kr, tas ut vid första faktureringstillfället. Avgiften betalas tillbaka vid kursslut, om den inte behöver användas för reparation av ev skador på rum el möbler. Om kostnaden för ev reparation av skador är mer än 500 kr, får du betala överstigande belopp. För rumsnyckeln fakturerar vi en depositionsavgift, 200 kr, som också betalas tillbaka om du inte tappat din nyckel.

Du som inte bor på SVF

betalar en kostnad på 87 kr / vecka (läsåret 2017/18:  89 kr/vecka). I avgiften ingår bl a middag vid läsårets början och slut, förmiddagskaffe måndag – torsdag samt julbord.

Lunchabonnemang

Bor du inte på SVF kan du boka upp dig för vilka dagar du vill äta lunch, det kostar då  68 (70 kr läsåret 17/18)  kr per dag. Den kostnaden faktureras. Du kan också välja att köpa ett häfte om tio lunchkuponger, men då kostar en lunch 73 kr (75 kr läsåret 17/18),  alltså 730 kr (750 kr läsåret 17/18) för hela tio-häftet. Du som inte bor på SVF kan också ta med egen lunchlåda och värma.

Fakturering

Under höstterminen får du fyra fakturor (två fyraveckors- och två femveckorsperioder). Också under vårterminen får du fyra fakturor (femveckorsperioder). I början av höstterminen får du en sammanställning över när fakturorna kommer och när de ska vara betalda.

Sidan uppdaterad 18 april, 2017