Kostnader 19/20

På folkhögskola är all undervisning kostnadsfri. Däremot får du själv bekosta kurslitteratur och eventuella kostnader för frilufts- och forumdagar samt studieresor. När det gäller frilufts- och forumdagar finns alltid kostnadsfria alternativ att välja.

Du som går Collegelinjen får också räkna med biljettkostnad t o r Chicago, sjuk- och olycksfallsförsäkring för tiden i USA samt avgifter för att söka visum vid amerikanska ambassaden. Hur det går till att söka visum och vad det kostar  läser du om på ambassadens hemsida, stockholm.usembassy.gov. Kostnaden för boende och mat på NPU beräknas uppgå till ca 4000 USD.  De studieresor som linjen gör under höstterminen på Svf, bl a till Vadstena, Stockholm, Rom, Berlin kostar ca 10 000 kr.

Du som går Glokal får också räkna med kostnad för resa t o r samarbetsland, sjuk-och olycksfallsförsäkring  samt avgifter för visum till det land du reser till.

Materialavgift

Du betalar en materialavgift som täcker kostnader som Svf inte får statsbidrag för. Den består av materialkostnader, omkostnader för material och nätbaserat undervisningsmaterial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

I avgiften ingår inte dina egna utskrifter / kopior.

Den nedan angivna avgiften täcker kostnaden för läsåret 2019/2020.

Allmän kurs 1 490 kr
Bibelåret, Pulsåret, Bibel Kreativ 2 750 kr
Glokal (ny utbildning ht 2019) 36o kr
Collegelinjen 1 250 kr
GDK 1  * 2 330 kr
GDK 2  * 2 050 kr
Film och Medieproduktion (ny utbildning ht 2020) TBA
Journalistlinjen 1  * 4 430 kr
Journalistlinjen 2 * 4 430 kr
Musiklinjen (Mu1, Mufi1, Mu2) 3 880 kr

*  Beloppen gäller för dig som har egen dator med egen programvara som stämmer med den som används i undervisningen. Väljer du att köpa dator med programvara eller enbart programvara genom skolan, läggs den kostnaden till. Närmare information får du av resp linjeledare, 036-30 69 00.

Du som väljer att bo på internatet

betalar för logi sju dagar i veckan och mat från måndag frukost till och med fredag lunch,  andra alternativ finns inte. Måltider ingår inte under november-, jul-, sport- och påsklov. Du betalar heller inte hyra för ditt rum under jullovet. Du kan välja olika rumsstandard, alternativen ser du i uppställningen nedan.

Här ser du kostnaden/vecka för helinackordering på Svf 19/20.

Enkelrum m eget wc, egen dusch 1 505 – 1 645 kr
Enkelrum m eget wc, dusch i korridor 1 435 kr
Enkelrum m delat wc och dusch (dubblett) 1 430 kr
Enkelrum m wc och dusch i korridor 1 360 kr
Dubbelrum m eget wc, egen dusch, per person 1 245 – 1 315 kr
Dubbelrum m eget wc, dusch i korridor, per person 1 145 kr
   

Garantiavgift

En garantiavgift, 500 kr, tas ut vid första faktureringstillfället. Avgiften betalas tillbaka vid kursslut, om den inte behöver användas för reparation av eventuella skador på rum eller möbler. Om kostnaden för eventuell reparation av skador är mer än 500 kr, får du betala överstigande belopp. För rumsnyckeln fakturerar vi en depositionsavgift, 200 kr, som också betalas tillbaka om du inte tappat din nyckel.

Du som inte bor på Svf

betalar en kostnad på 85 kr/vecka. I avgiften ingår bland annat middag vid läsårets början och slut, förmiddagskaffe måndag – torsdag samt julbord.

Lunch för dig som inte bor på Svf

Bor du inte på Svf kan du teckna ett lunchabonnemang för hela terminen. Lunchabonnemanget kan du teckna för alla dagar i veckan eller för enbart vissa veckodagar, beroende på hur ditt schema ser ut. Kostnaden per lunch är 74 kr vid ett abonnemang. Om du istället vill äta lunch vid enstaka tillfällen kan du köpa ett häfte med tio lunchkuponger för 790 kr (d.v.s. 79 kr per lunch) eller köpa enstaka lunchkuponger för 84 kr.

Du kan också ta med egen lunchlåda och värma i något av våra två lunchkök.

Fakturering

Under höstterminen får du fyra fakturor (två fyraveckors- och två femveckorsperioder). Också under vårterminen får du fyra fakturor (femveckorsperioder). I början av höstterminen får du en sammanställning över när fakturorna kommer och när de ska vara betalda.

Sidan uppdaterades 30 september, 2019.