Kostnader 18/19

På folkhögskola är all undervisning kostnadsfri. Däremot får du själv bekosta kurslitteratur och eventuella kostnader för frilufts- och forumdagar samt studieresor. När det gäller frilufts- och forumdagar finns alltid kostnadsfria alternativ att välja.

Du som går Collegelinjen får också räkna med biljettkostnad t o r Chicago samt avgifter för att söka visum vid amerikanska ambassaden. Hur det går till att söka visum och vad det kostar  läser du om på ambassadens hemsida, stockholm.usembassy.gov.

Materialavgift

Du betalar en materialavgift som täcker kostnader som Svf inte får statsbidrag för. Den består av materialkostnader, omkostnader för material och nätbaserat undervisningsmaterial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Du betalar också själv för eventuella kostnader i samband med studieresor och friluftsdagar. Du som går Collegelinjen måste också räkna med kostnader för visumansökan till USA, sjuk- och olycksfallsförsäkring för tiden i Chicago samt resekostnad t o r Chicago.

I avgiften ingår inte dina egna utskrifter / kopior.

Den nedan angivna avgiften täcker kostnaden för läsåret 2018/2019.

Allmän kurs 1 820 kr
Bibelåret, Pulsåret, Bibel Kreativ 2 750 kr
Collegelinjen 1 520 kr
GDK 1  * 2 510 kr
GDK 2  * 2 710 kr
Journalistlinjen 1  * 5 080 kr
Journalistlinjen 2 * 5 080 kr
 Musiklinjen (Mu1, Mufi1, Mu2) 3 970 kr

*  Beloppen gäller för dig som har egen dator med egen programvara som stämmer med den som används i undervisningen. Väljer du att köpa dator med programvara eller enbart programvara genom skolan, läggs den kostnaden till. Närmare information får du av resp linjeledare, 036-30 69 00.

Du som väljer att bo på internatet

betalar för logi sju dagar i veckan och mat från måndag frukost till och med fredag lunch,  andra alternativ finns inte. Måltider ingår inte under november-, jul-, sport- och påsklov. Du betalar heller inte hyra för ditt rum under jullovet. Du kan välja olika rumstandard, alternativen ser du i uppställningen nedan.

Här ser du kostnaden /vecka för helinackordering på Svf .

Enkelrum m eget wc, egen dusch 1 475 – 1 615 kr
Enkelrum m eget wc, dusch i korrido 1 405 kr
Enkelrum m delat wc och dusch (dubblett) 1 400 kr
Enkelrum m wc och dusch i korridor 1 330 kr
Dubbelrum m eget wc, egen dusch, per person 1 215 – 1 285 kr
Dubbelrum m eget wc, dusch i korridor, per person 1 115 kr

Garantiavgift

En garantiavgift, 500 kr, tas ut vid första faktureringstillfället. Avgiften betalas tillbaka vid kursslut, om den inte behöver användas för reparation av eventuella skador på rum eller möbler. Om kostnaden för eventuell reparation av skador är mer än 500 kr, får du betala överstigande belopp. För rumsnyckeln fakturerar vi en depositionsavgift, 200 kr, som också betalas tillbaka om du inte tappat din nyckel.

Du som inte bor på Svf

betalar en kostnad på 84 kr/vecka. I avgiften ingår bland annat middag vid läsårets början och slut, förmiddagskaffe måndag – torsdag samt julbord.

Lunchabonnemang

Bor du inte på Svf kan du boka upp dig för vilka dagar du vill äta lunch, det kostar då  72 kr per dag. Den kostnaden faktureras. Du kan också välja att köpa ett häfte om tio lunchkuponger, men då kostar en lunch 77  kr, alltså 770 kr för hela tio-häftet. Enstaka lunchkuponger kostar 82 kr. Du som inte bor på Svf kan också ta med egen lunchlåda och värma.

Fakturering

Under höstterminen får du fyra fakturor (två fyraveckors- och två femveckorsperioder). Också under vårterminen får du fyra fakturor (femveckorsperioder). I början av höstterminen får du en sammanställning över när fakturorna kommer och när de ska vara betalda.

Sidan uppdaterad 15 augusti, 2018