Kostnader

På folkhögskola är all undervisning kostnadsfri. Däremot får du själv bekosta kurslitteratur och eventuella kostnader för frilufts- och forumdagar samt studieresor. När det gäller frilufts- och forumdagar finns alltid kostnadsfria alternativ att välja.

Du som går Collegelinjen får också räkna med biljettkostnad t o r Chicago, sjuk- och olycksfallsförsäkring för tiden i USA samt avgifter för att söka visum vid amerikanska ambassaden. Hur det går till att söka visum och vad det kostar  läser du om på ambassadens hemsida, stockholm.usembassy.gov. Kostnaden för boende och mat på NPU beräknas uppgå till ca 4000 USD.  De studieresor som linjen gör under höstterminen på Svf, t ex till Vadstena, Stockholm, och någon europaresa, ca 10 000 kr.

Du som går Glokal får också räkna med kostnad för resa t o r samarbetsland, sjuk-och olycksfallsförsäkring  samt avgifter för visum till det land du reser till.

Materialavgift

Du betalar en materialavgift som täcker kostnader som Svf inte får statsbidrag för. Den består av materialkostnader, omkostnader för material och nätbaserat undervisningsmaterial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

I avgiften ingår inte dina egna utskrifter / kopior.

Den nedan angivna avgiften täcker kostnaden för läsåret 2019/2020 (2020/2021 inom parentes).

Allmän kurs1 490 kr    (1 520 kr)
Bibelåret, Pulsåret, Bibel Kreativ2 750 kr   (2 780 kr)
Glokal (ny utbildning ht 2019)36o kr   (350 kr)
Collegelinjen1 250 kr   (1 260 kr)
GDK 12 330 kr   (2 420 kr)
GDK 22 050 kr   (1 980 kr)
Film och Medieproduktion  (ny utbildning ht 2020)(2 500 kr)
Journalistlinjen 14 430 kr   (4 440 kr)
Journalistlinjen 24 430 kr   (4 440 kr)
Musiklinjen (Mu1, Mufi1, Mu2)3 880 kr   (3 880 kr)

Du som väljer att bo på internatet

betalar för logi sju dagar i veckan och mat från måndag frukost till och med fredag lunch,  andra alternativ finns inte. Måltider ingår inte under november-, jul-, sport- och påsklov. Du betalar heller inte hyra för ditt rum under jullovet. Du kan välja olika rumsstandard, alternativen ser du i uppställningen nedan.

Här ser du kostnaden/vecka för helinackordering på Svf 19/20 (20/21 inom parentes).

Enkelrum m eget wc, egen dusch1 505 – 1 645 kr   (1 530-1 670 kr)
Enkelrum m eget wc, dusch i korridor1 435 kr   (1 460 kr)
Enkelrum m delat wc och dusch (dubblett)1 430 kr   (1 455 kr)
Enkelrum m wc och dusch i korridor1 360 kr   (1 385 kr)
Dubbelrum m eget wc, egen dusch, per person1 245 – 1 315 kr   (1 270 -1 340 kr)
Dubbelrum m eget wc, dusch i korridor, per person1 145 kr   (1 170 kr)

Garantiavgift

En garantiavgift, 500 kr, tas ut vid första faktureringstillfället. Avgiften betalas tillbaka vid kursslut, om den inte behöver användas för reparation av eventuella skador på rum eller möbler. Om kostnaden för eventuell reparation av skador är mer än 500 kr, får du betala överstigande belopp. För rumsnyckeln fakturerar vi en depositionsavgift, 200 kr, som också betalas tillbaka om du inte tappat din nyckel.

Du som inte bor på Svf

betalar en kostnad på 85 kr/vecka (86 kr/vecka 20/21). I avgiften ingår bland annat middag vid läsårets början och slut, förmiddagskaffe måndag – torsdag samt julbord.

Lunch för dig som inte bor på Svf

Bor du inte på Svf kan du teckna ett lunchabonnemang för hela terminen. Lunchabonnemanget kan du teckna för alla dagar i veckan eller för enbart vissa veckodagar, beroende på hur ditt schema ser ut. Kostnaden per lunch är 74 kr (75 kr 20/21) vid ett abonnemang. Om du istället vill äta lunch vid enstaka tillfällen kan du köpa ett häfte med tio lunchkuponger för 790 kr (800 kr)(d v s 79 kr (80 kr) per lunch) eller köpa enstaka lunchkuponger för 84 kr (85 kr).

Du kan också ta med egen lunchlåda och värma i något av våra två lunchkök.

Fakturering

Under höstterminen får du fyra fakturor (två fyraveckors- och två femveckorsperioder). Också under vårterminen får du fyra fakturor (femveckorsperioder). I början av höstterminen får du en sammanställning över när fakturorna kommer och när de ska vara betalda.

Sidan uppdaterad 26 mars, 2020