Frågor och svar

Hur är studierna upplagda?
Collegelinjen är ett samarbete mellan Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping (Svf) och North Park University (NPU) i Chicago och Augustana College i Rock Island, Illinois USA.

Under höstterminen i Jönköping studerar ett antal amerikanska studenter från NPU och Augustana College i Jönköping tillsammans med ca. 15 svenskar som under vårterminen fortsätter att studera i USA.

Amerikansk collegeutbildning är fyraårig och består av två delar; General Education, som är allmänna ämnen som alla, oavsett senare inriktning, måste läsa, alltså ett slags kärnämnen, och Major och Minor som är specialiserande ämnen som t ex naturvetenskap, konst, musik, humanistiska ämnen, ekonomi etc. I princip läser man de allmänna ämnena under de första två åren, därefter väljer man sin specialitet. Varje ämne ger ett antal ”credits”, ett slags poäng, beroende på hur omfattande kursen är. En hel examen består av ca 120 credits, varierande lite på inriktning och ämneskrav.

Normal studietakt innebär ca 15 credits per termin. I varje kurs får man också ett bokstavsbetyg där A är det högsta och D det lägsta godkända betyget. Sedan finns också F, som betyder failure, d v s icke godkänd.

Under hösten på Svf kan du läsa 16 credits, fördelade på följande ämnen. World religions and cultures (fyra credits), Advanced English and English Literature (fyra credits), Catalyst Europe (fyra credits) och Introduction to the USA (fyra credits). Dessutom tillkommer idrott, etik och livskunskap och skapande. Undervisningen sker på engelska.

Under vårterminen är Collegelinjen förlagd till Chicago.

Där väljer du ämnen ur universitetets kurskatalog. Många ämnen kräver inga direkta förkunskaper, men ibland, om man vill läsa på en högre nivå, krävs detta. Då måste du dokumentera detta genom t ex genomgångna gymnasiekurser i detta ämne eller motsvarande.

Vanliga ämnesval är Public speaking, Sociology, Social science, Introduction to Art, Introduction to Music, History, Biblical studies (av något slag) och någon naturvetenskaplig kurs. Många väljer också något idrottsämne, Physical Education.

Varje kurs är på två eller fyra credits och amerikansk lagstiftning kräver minst 12 credits per termin för uppehållstillstånd för studier. Som utbytesstudent kan du max läsa 16 credits.

Vi hjälper dig med planeringen.

Kan man tillgodoräkna sig amerikanska credits i svensk högskola?
Det varierar från högskola till högskola. I princip kan man bara tillgodoräkna sig hela examina det vill säga en Bachelor of Art, Bachelor of Science eller en masterexamen. Kontakta aktuell högskola för mer information.

Kan man fortsätta att läsa på North Park efter Collegelinjen och ta examen där?
Ja. Eftersom amerikanskt college börjar ett år tidigare än svensk högskola, kan du på NPU tillgodoräkna dig kurser från sista året på gymnasiet. Du får då ett så kallat ”Advanced placement” d v s att du får hoppa över de kurserna i USA. Detta kan ge upp till 30 credits. (OBS, att det bara gäller kurser som du läst under tredje året på gymnasiet.)

Detta innebär dock att du alltså kan få upp till 30 credits för tredje årskursen, du får 14 credits för terminen på Svf och du kan läsa ytterligare 12 – 16 credits under utbytesterminen på NPU. Då har du alltså i princip 60 credits.
Om du stannar, läser du alltså dina återstående credits på två år, vilket alltså innebär två års studier fram till en akademisk grundexamen, Bachelor of Art eller Bachelor of Science.

Stannar du ytterligare ett år kan du ta en masterexamen i Business, Education etc. För studierna på North Park utgår studiestöd från CSN för svenska studenter.

Hur bor man?
Du kan välja att bo på Svf som internatelev. I USA är det mycket ovanligt med enkelrum på college och de amerikanska eleverna förväntar sig att få en ”room-mate”. Det innebär att vi uppmuntrar till dubbelrum även i Sverige. Vi försöker i möjligaste mån låta en svensk och en amerikansk studerande bo ihop i ett dubbelrum. Det blir dessutom en extra anledning att tala engelska även på fritiden. Du kan naturligtvis som många andra elever på Svf välja att bo någon annanstans eller i föräldrahemmet om du är från Jönköping. Svf har ett internat med plats för upp mot 130 boende. Standarden varierar från dubbelrum med handfat till enkelrum med dusch och wc. I USA bor du på universitetets studenthem, s k ”dormitories”. Du äter också alla måltider i skolans restaurang. Enligt amerikanska bestämmelser kn du inte som utbytesstudent bo i eget boende. Standarden på ett amerikanskt studentboende är generellt lägre än i Sverige, men att bo på ett amerikanskt ”College dorm” är också en del av själva upplevelsen.

Vad kostar det?
Kostnaderna för att bo på internatet med obligatorisk helpension (mån frukost -fre lunch) kan du läsa om här. Den som väljer att inte bo på Svf betalar en s k serviceavgift.

Du får också räkna med kostnader för visum och uppehållstillstånd i USA, ca 2 500 kr. Aktuella kostnader får du på amerikanska ambassadens webbsida. Till detta kommer en resa till Amerikanska ambassaden i Stockholm för intervju och lämnande av fingeravtryck, ca 1 000 kr. Staten Illinois kräver ett hälsointyg av utländska studenter som måste undertecknas av läkare och ett nytaget tuberkulintest, PPD. Mer information om det får du i samband med antagningsbeskedet till NPU som du får under höstterminen.

Du måste också ha en sjuk-, olycksfalls- och ansvarsförsäkring som gäller i USA. Kostnaderna kan variera beroende på försäkringsbolag och olika utformning av hemförsäkringen. Litteraturkostnader tillkommer. På Svf är detta en ganska låg kostnad, då vi har klassuppsättningar i många ämnen. I USA varierar kostnaden mycket beroende på ämnesval, om man kan köpa begagnade böcker etc.

Biljetterna till USA köps individuellt. Du måste ha en biljett med ombokningsbar hemresa för alla eventualiteter. Du släpps inte in i USA utan giltig returbiljett. Kostnaden för boendet och maten på NPU varierar naturligtvis med dollarkursen. Läsåret 2018/2019 uppgick kostnaden för hela vårterminen till ca $ 4 000 för boende inklusive 15 måltider per vecka. Under en vecka i mars är det vårlov (spring break). Då är skolans studenthem stängda och du förväntas resa eller göra något annat. Detta innebär naturligtvis en extra kostnad.

Får man studiemedel?
Ja. Från höstterminen det år du har fyller 20, kan du söka studiemedel från CSN. Detta studiemedel för Collegeåret räknas inte in i de maximalt antal terminer studiemedel som finns för för högskolestudier. Du kan också söka extra studiemedel för resa och försäkringskostnader. Om du inte har fyllt 20 får du enbart studiehjälp – som på gymnasiet – men även inackorderingstillägg. Det senare får du under hösten bara om du bor på Svf, men under vårterminen kan alla som omfattas av studiehjälpen söka bidraget.

Kan man arbeta i USA samtidigt som man studerar?
Du har inte arbetstillstånd vilket innebär att du inte får arbeta. Dock får du arbeta på universitetets campusområde. North Parks policy är att sådana arbeten i första hand ska gå till utländska studenter som betalar undervisningsavgift (tuition fee) och i andra hand till utbytesstudenter. Det innebär att du kan få ett jobb om du har tur, men du kan inte räkna med det. Vanliga sådana arbeten är vaktmästarjobb inne och ute, sitta vakt på studenthemmen, svara i telefon, hjälpa till i köket etc. Om du fortsätter på North Park som ”transfer student” ökar dina chanser till ett jobb betydligt.

Vad krävs för att bli antagen?
Eftersom det rör sig om collegestudier i USA ska du ha gått ut gymnasiet och ha behörighet för högskolestudier. Du kan också ha behörighet för högskolestudier från Allmän kurs på folkhögskola eller vuxengymnasiet. Vi går inte strikt efter betyg vid antagningen utan försöker bilda oss en uppfattning om din sociala förmåga, om din motivation till att gå utbildningen och om du är har intresse av och är nyfiken på nya kulturer och annorlunda förhållanden. Eftersom all undervisning sker på engelska, tittar vi lite extra på engelskbetyget. Ett riktmärke kan vara att du ska ha minst C i engelska 6. Om du tycker att du ändå har motsvarande kunskaper i engelska, tycker vi att du ska söka ändå. De flesta som söker är omkring 19 -22 år och vi söker att få en spridning i åldersgruppen bland de antagna. Vid antagningen försöker vi att i den totala gruppen få en så jämn könsfördelning som möjligt. Vi söker också en viss geografisk spridning i Sverige för att de amerikanska deltagarna ska få en möjlighet att se mer av Sverige.

Tyvärr är inte North Park University handikappanpassat ännu. Bostäderna saknar möjligheter för studenter med olika fysiska funktionshinder. Detta gäller även amerikanska studenter.

Sidan uppdaterad 17 april, 2020