Collegeåret

På höstterminen går svenska och amerikanska studerande i samma klass. Undervisningen utgörs av ett antal kurser som är schemalagda måndag – fredag. Svenskarna läser engelska och introduktion till det amerikanska samhället medan amerikanerna läser svenska och skandinavisk historia. Resterande kurser läser klassen tillsammans och undervisningsspråket är engelska.

Under hösten genomförs ett antal studieresor, bl a en europaresa. Dessutom gör vi några andra resor till exempel en resa till Stockholm för visumansökan.

På Svf samlas alla linjer till gemensamma aktiviteter ett antal gånger under hösten som t ex friluftsdag, idrottsdag, kulturprogram m.m. Du kan välja att bo på Svf:s internat.

Under hösten ska också handlingar för visum tas fram, vaccinationer och försäkringar ska vara i ordning, kurser på NPU ska väljas m m.

North Park University

Vårterminen börjar med att gruppen reser tillsammans till Chicago. Efter ett par dagar av introduktion på NPU och i Chicago sätter studierna igång. Du läser de kurser som du valt under höstterminen. Nu handlar det om studier på ett universitet med inte så många föreläsningar i veckan. Mycket av studierna består av redovisningar och av att skriva ”papers”. Regelbundet är det skrivningar och betyg sätts vid mitten respektive i slutet av terminen.

Vid sidan av studierna har du tillgång till en lång rad aktiviteter och en stor idrottsanläggning och simhall.

På NPU bor Svf:arna på studenthem och delar rum med en amerikan. Liksom på Svf ingår mat i det boendepaket du köper av NPU.

Mitt i terminen, i mars, är det Spring break. Det är ett tillfälle att kanske resa utanför Chicago. Det är även en möjlighet efter terminens slut, beroende på ditt visa. NPU är ett i amerikanskt perspektiv litet universitet med sina 3 250 studenter och betonar tre saker om sig själva:

  • De är multikulturella och internationella.
  • De befinner sig i en storstad med alla dess möjligheter.
  • De är ett kristet universitet med utgångspunkt i kristna värderingar.
Sidan uppdaterad 25 mars, 2020