Våren på NPU

Vårterminen börjar med att gruppen reser tillsammans till Chicago. Efter ett par dagar av introduktion på NPU och i Chicago sätter studierna igång. Du läser de kurser som du valt under höstterminen. Nu handlar det om studier på ett universitet med inte så många föreläsningar i veckan. Mycket av studierna består av redovisningar och av att skriva ”papers”. Regelbundet är det skrivningar och betyg sätts vid mitten respektive i slutet av terminen.

Vid sidan av studierna har du tillgång till en lång rad aktiviteter och en stor idrottsanläggning. För dig ingår ett par organiserade aktiviteter i kostnaden.

På NPU bor Svf:arna på studenthem och delar rum med en amerikan. Liksom på Svf ingår mat i det boendepaket du köper av NPU.

Mitt i terminen, i mars, är det Spring break. Det är ett tillfälle att kanske resa utanför Chicago. Det är även en möjlighet efter terminens slut, beroende på ditt visa.

NPU betonar tre saker om sig själva:

  • De är multikulturella och internationella.
  • De befinner sig i en storstad med alla dess möjligheter.
  • De är ett kristet universitet med utgångspunkt i kristna värderingar.

NPU är ett i amerikanskt perspektiv litet universitet med sina 3 250 studenter. Det har mycket gott omdöme i de utvärderingar som görs av alla universitet och college i USA och det är en merit att ha en examen från skolan.

Sidan uppdaterad 25 mars, 2020