fbpx

Allmän D – deltagare med AST eller andra NPF-diagnoser

På Södra Vätterbygdens Folkhögskola läser du som deltagare med AST eller andra NPF-diagnoser med fördel på Allmän D. Här får du möjlighet att kombinera studier med träning i att hantera vardagen som ung vuxen, och samtidigt öka din förmåga att delta i samhällsgemenskapen. Du läser de ämnen du vill nå behörighet i, men också ämnen som till exempel Livskunskap.

Behörighet till högre studier

Utifrån dina förutsättningar erbjuder vi dig möjligheter att kunna få behörighet till fortsatta studier på yrkeshögskola. För den som önskar erbjuder vi även möjligheter att kunna få behörighet till fortsatta studier på högskola och universitet.

Se våra lokaler i 360°

Längst ner på den här sidan kan du se några av de lokaler som vi på Allmän D vistas i. Till 360°-bilderna

Mentor och handledare

Alla deltagare har en mentor. Minst en gång varje termin möts du och din mentor för att följa upp och planera dina studier. Alla deltagare har även en handledare som kontaktperson. Hen finns där som ett extra stöd för dig, och det är ni tillsammans som kommer överens om hur stödet ska utformas och fungera. Flera gånger i veckan har du som deltagare studieverkstad där du får hjälp av handledare med dina studier.

Josh

När gick du på Allmän D?

2014-2017

Hur var det?

Det jag tycker var bäst med Allmän D var det unika studiesättet som ger utrymme för lugn och ro, och egna tankar.

Vad gör du idag?

Jag jobbar som barista på Espresso House på Göteborgs centralstation. Där serverar jag och mina kollegor kaffe, smörgåsar och fika till kunderna.

Allmän D i två varianter – bo hemma eller på internat


Bo hemma

Du kommer från Jönköpings kommun och bor inte på Svfs internat. Läs mer om Studiernas upplägg, Prova på-dagar och kontaktinformation nedan.


Bo på vårt internat

Du kommer från en annan kommun än Jönköping och bor på Svfs internat. Läs mer om Studiernas upplägg. Den specifika informationen kring vårt internat hittar du under rubrikerna Bo på vårt internat och Ekonomi för boende. Se även Prova på-dagar och kontaktinformation nedan.

Studiernas upplägg

Kursen har teoretiska studier på motsvarande gymnasienivå.  Folkhögskolan följer samma kurssystem som gymnasieskolan, där kurserna har beteckningen 1-3 (5-7 för engelska). 1-kurserna läses företrädesvis i en anpassad, mindre grupp. Vissa av 2-kurserna kan du ha möjlighet att läsa i en anpassad, mindre grupp, men 3-kurserna läser du tillsammans med andra studerande på Allmän kurs. Vi erbjuder olika profilkurser under dina år hos oss, där vi gör aktiviteter som utgår från det ni behöver och vill.

Hur lång tid du behöver studera beror på dina tidigare kunskaper och betyg och vad du har för ambition och mål med din tid hos oss. Men du söker för ett år i taget.

När kursen är slut får du ett kursintyg med de ämnen du läst och antalet veckotimmar. De behörigheter du eventuellt har läst in får du redovisade på ett särskilt behörighetsintyg. Du får också ett omdöme, som är en bedömning av dina studier på Svf. Omdömet sätts i sju steg, där utmärkt (4.0) är det högsta och mindre god (1.0) det lägsta omdömet. Omdömet ska ge en bild av dina kunskaper, din utveckling, din närvaro, din förmåga att utvärdera dina studier samt sist, men inte minst, din förmåga till högre studier.

Bo på vårt internat

Om du kommer från en annan kommun än Jönköping och bor på Svfs internat innebär det att du får ett eget rum, där vi försöker anpassa boendet efter dina önskemål, till exempel egen toalett/dusch. Du har möjlighet att stanna kvar på skolan på helgerna. Däremot stänger skolan under höst-, jul-, sport- och påsklov samt Kristi himmelsfärd och Valborg. Då åker alla studerande hem. I boendet finns handledare dagtid, alla dagar i veckan. Samtliga har en bred erfarenhet och kunskap kring vad det betyder att ha autism, add/adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att säkerställa att handledarna kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt får de kontinuerlig fortbildning.

En av handledarna blir också din kontaktperson under din tid hos oss. Handledarnas uppgifter består bland annat av att hjälpa dig med olika strukturer i boendet, t. ex läxhjälp och andra sysslor. Under skolveckan serveras frukost, fika, lunch samt middag i skolans matsal. Under helger kan vi hjälpas åt att laga mat och då äter måltiderna tillsammans i boendet. Helgmaten ingår inte, och tillkommer därför som extra kostnad på fakturan.

Vi arbetar utifrån synsättet att alla är olika, med olika förutsättningar, men förväntar oss att alla deltagare följer Svfs värdegrund om allas lika värde. Bor man på internatet följer man de gemensamma regler som finns där.

Alex

När gick du Allmän D?

2017-2019

Hur var det?

Jag tyckte att jag passade in väldigt bra i klassen och jag hade väldigt schyssta och roliga klasskompisar. Jag tyckte också att det var anpassat till min diagnos och kände att jag kunde utvecklas på ett positivt sätt.

Vad gör du nu?

Jag studerar på Musikproducentlinjen på Löftadalens folkhögskola i Åsa.

Ekonomi för boende

Om du blir antagen till Allmän D, och behöver bo på skolans internat så bor du i ett eget rum med dusch och toalett eller i en så kallad dubblett med eget rum men delar dusch och toalett. Du delar tillsammans med andra studerande vardagsrum med tv och det också finns ett kök.

Undervisningen på folkhögskola kostar ingenting. Men du måste, som alla andra, betala för kost och logi. De flest som har en neuropsykiatrisk diagnos har rätt att söka aktivitetsersättning för förlängd skolgång.

Om du är under 20 år och inte har slutfört gymnasieutbildningen kan din hemkommun hjälpa dig med vissa kostnader som luncher och läromedel. Exakt hur det fungerar i din hemkommun får du ta reda på, men vi kan gärna vara med och diskutera det med dig.

För att din vistelse hos oss ska fungera, så finns extra personal i form av handledare i skolan och i boendet alla dagar i veckan från morgon till kväll. Det boendestödet måste också din hemkommun vara med och betala en del av. Du får själv tillsammans med anhörig eller annan närstående person ta kontakt med din LSS-handläggare för att diskutera kostnaden för den förhöjda personaltätheten. Vi hjälper gärna med argument och hur man kan tänka. När du har tagit kontakten brukar i de allra flesta fall en handläggare från din kommun kontakta oss för att få mer information.

Om du har rätt att söka aktivitetsersättning, så har du också rätt att söka bostadstillägg. Vi kan berätta mer om hur det går till också och hjälper till att ta fram det underlag som Försäkringskassan behöver.

Ring oss så berättar vi mer om vilka kostnader som gäller och hur och om det är möjligt att lösa det ekonomiska!

Prova på-dagar

Innan du blir antagen till kursen ska du ha gjort ett par prova på-dagar hos oss. Under dessa dagar får du delta i undervisning, studieverkstad, vara med på en del gemensamma aktiviteter och eventuellt bo på Svfs internat. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Vill du göra ett studiebesök hos oss? Kontakta oss som jobbar med Allmän D på telefon eller via mejl. Du som bor i Jönköpings kommun får information av Christina Hakeman-Luth eller Ewa Wymark. Boka ditt studiebesök genom att kontakta Christina. Du som önskar att bo på skolans internat ska söka kontakt med Ewa Ericsson.

Sven Gustafsson – Linjeledare
sven@svf.fhsk.se  |  036-30 69 65

Carina Rydberg – Ekonomi
carina.rydberg@svf.fhsk.se |  036-30 69 00 (växel)

Christina Luth – Handledare
christina.luth@svf.fhsk.se  |  036-30 69 34

Ewa Wymark – Lärare och mentor
ewa.wymark@svf.fhsk.se

Ewa Ericsson – Handledare
ewa.ericsson@svf.fhsk.se  |  072-644 29 05


Se våra lokaler i 360°

Här kan du se några av våra lokaler i 360°. Du kan själv swajpa i bilden för att rotera den.
Vill du besöka fler delar av skolan virtuellt kan du kika in i fler av våra lokaler via Street View under Öppet hus.

Klassrum Allmän D

Internat Allmän D

Idrottshallen Månhallen

Matsalen

Sidan uppdaterad 8 december, 2021