fbpx

Allmän D – deltagare med AST eller andra NPF-diagnoser

På Södra Vätterbygdens folkhögskola läser du som deltagare med AST eller andra NPF-diagnoser med fördel på Allmän D. Här läser du i en klass vars studiemiljö är anpassad efter din funktionsvariation. Vi ger även utrymme för extra stöd under schemalagda studieverkstäder. Du läser olika ämnen för att få behörighet till yrkeshögskola eller universitet, och andra valbara kurser för att träna din förmåga att delta i samhällsgemenskapen.

Behörighet till högre studier

Utifrån dina förutsättningar erbjuder vi dig möjligheter att kunna få behörighet till fortsatta studier på yrkeshögskola. För den som önskar erbjuder vi även möjligheter att kunna få behörighet till fortsatta studier på högskola och universitet.

Se våra lokaler i 360°

Längst ner på den här sidan kan du se några av de lokaler som vi på Allmän D vistas i. Till 360°-bilderna

Mentor och handledare

Alla deltagare har en mentor. Minst en gång varje termin möts du och din mentor för att följa upp och planera dina studier. Alla deltagare har även en handledare som kontaktperson. Hen finns där som ett extra stöd för dig, och det är ni tillsammans som kommer överens om hur stödet ska utformas och fungera. Flera gånger i veckan har du som deltagare studieverkstad där du får hjälp av handledare med dina studier.

Josh

När gick du på Allmän D?

2014-2017

Hur var det?

Det jag tycker var bäst med Allmän D var det unika studiesättet som ger utrymme för lugn och ro, och egna tankar.

Vad gör du idag?

Jag jobbar som barista på Espresso House på Göteborgs centralstation. Där serverar jag och mina kollegor kaffe, smörgåsar och fika till kunderna.

Allmän D i två varianter – bo hemma eller på internat


Bo hemma

Du som bor i närområdet av Svf läser mer om Studiernas upplägg, Prova på-dagar och kontaktinformation nedan.


Bo på vårt internat

Du som inte bor i närområdet av Svf och kommer bo på vårt internat läser mer om Studiernas upplägg. Den specifika informationen kring vårt internat hittar du under rubrikerna Bo på vårt internat och Ekonomi för boende. Se även Prova på-dagar och kontaktinformation nedan.

Studiernas upplägg

Kursen har teoretiska studier på motsvarande gymnasienivå.  Folkhögskolan följer samma kurssystem som gymnasieskolan, där kurserna har beteckningen 1-3 (5-7 för engelska). 1-kurserna läses i en anpassad, mindre grupp. Vissa av 2-kurserna kan du ha möjlighet att läsa i en anpassad, mindre grupp, och 3-kurserna läser du tillsammans med andra studerande på Allmän kurs. Vi erbjuder olika valbara kurser under dina år hos oss, exempelvis matlagning, historiska berättelser, skapande och musik.

Hur lång tid du behöver studera beror på dina tidigare kunskaper och betyg och vad du har för ambition och mål med din tid hos oss. Men du söker för ett år i taget.

När kursen är slut får du ett kursintyg med de ämnen du läst och antalet veckotimmar. De behörigheter du eventuellt har läst in får du redovisade på ett särskilt behörighetsintyg. Du får också ett omdöme, som är en bedömning av dina studier på Svf. Omdömet sätts i sju steg, där utmärkt (4.0) är det högsta och mindre god (1.0) det lägsta omdömet. Omdömet ska ge en bild av din förmåga till högre studier. Det speglar bland annat dina kunskaper och färdigheter, din förmåga till analys, uthållighet, organisation av studier, samt social förmåga.

Bo på vårt internat

Du som väljer att bo på Svfs internat får ett eget rum, där vi försöker anpassa boendet efter dina önskemål, till exempel egen toalett/dusch. Du har möjlighet att stanna kvar på skolan på helgerna samt under höst-, jul-, sport- och påsklov samt Kristi himmelsfärd och Valborg. Det enda du behöver göra är att anmäla det på förhand. Notera att du även under helger och lov själv värmer eller lagar egen mat.

Under skolveckan serveras frukost, fika, lunch samt middag i skolans matsal.

Vi arbetar utifrån synsättet att alla är olika, med olika förutsättningar, men förväntar oss att alla deltagare följer Svfs värdegrund om allas lika värde. Bor man på internatet följer man de gemensamma regler som finns där.

Alex

När gick du Allmän D?

2017-2019

Hur var det?

Jag tyckte att jag passade in väldigt bra i klassen och jag hade väldigt schyssta och roliga klasskompisar. Jag tyckte också att det var anpassat till min diagnos och kände att jag kunde utvecklas på ett positivt sätt.

Vad gör du nu?

Jag studerar på Musikproducentlinjen på Löftadalens folkhögskola i Åsa.

Ekonomi för boende

Om du blir antagen till Allmän D, och behöver bo på skolans internat så bor du i ett eget rum med dusch och toalett eller i en så kallad dubblett med eget rum men delar dusch och toalett. Du delar tillsammans med andra studerande vardagsrum med tv och det också finns ett kök.

Undervisningen på folkhögskola kostar ingenting. Men du måste, som alla andra, betala för kost och logi. De flesta som har en neuropsykiatrisk diagnos har rätt att söka aktivitetsersättning för förlängd skolgång.

Om du är under 20 år och inte har slutfört gymnasieutbildningen kan din hemkommun hjälpa dig med vissa kostnader som luncher och läromedel. Exakt hur det fungerar i din hemkommun får du ta reda på själv, men vi kan gärna vara med och diskutera det med dig.

Om du har rätt att söka aktivitetsersättning vid förlängd studiegång, så har du också rätt att söka bostadstillägg. Vi ordnar med de intyg du behöver från skolan när du söker hos Försäkringskassan.

Prova på-dagar

Innan du blir antagen till kursen ska du ha gjort ett studiebesök och därefter ett par prova på-dagar hos oss. Under dessa dagar får du delta i undervisning, studieverkstad, vara med på en del gemensamma aktiviteter och eventuellt bo på Svfs internat. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Vill du göra ett studiebesök hos oss? Kontakta oss som jobbar med Allmän D på telefon eller via mejl. Du som bor i närområdet får information av Christina Hakeman-Luth. Du som önskar att bo på skolans internat får information av Ewa Ericsson. Se våra uppgifter i listan nedan.

Christina Hakeman-Luth – Handledare
christina.luth@svf.fhsk.se  |  036-30 69 00 (växel)

Ewa Ericsson – Handledare
ewa.ericsson@svf.fhsk.se  |  072-644 29 05

Ewa Wymark – Lärare och mentor
ewa.wymark@svf.fhsk.se

Sven Gustafsson – Linjeledare
sven@svf.fhsk.se  |  036-30 69 65

Carina Rydberg – Ekonomi
carina.rydberg@svf.fhsk.se |  036-30 69 00 (växel)


Se våra lokaler i 360°

Här kan du se några av våra lokaler i 360°. Du kan själv swajpa i bilden för att rotera den.
Vill du besöka fler delar av skolan virtuellt kan du kika in i fler av våra lokaler via Street View under Öppet hus.

Klassrum Allmän D

Internat Allmän D

Idrottshallen Månhallen

Matsalen

Sidan uppdaterad 1 februari, 2024