Sök till Musiklinjen 

Sista ansökningsdag 1 april! Musiklinjen vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola har plats för ca 40 elever. Dessa fördelar sig på två årskurser. Årskurs 1 är en grundkurs i musik och delas i två lika stora grupper, Mu1 och Mufi. ”Fi” står för församlingsinriktning, vilket innebär att vissa ämnen och projekt, t ex praktikhelger, genomförs i samarbete med Svf:s Bibellinje. Musik 2 (Mu2) rekryteras i huvudsak från årskurs 1. Extern rekrytering till Mu2 kan ske i mån av plats. Du kan alltså studera musik i två år på SVF.

Utbildningens innehåll

Varje studerande har 60 minuter individuell undervisning / vecka. Denna resurs delas vanligtvis upp på 40 minuters undervisning på huvudintstrumentet och 20 minuter på biinstrument. Annan fördelning kan förekomma.

Undervisning sker i grupp i följande ämnen:

 • Ensembleledning
 • Musikteori
 • Gehörsträning
 • Musik och samhälle
 • Digital notskrivning i Sibelius (Mu1, Mufi1)
 • Digital musikproduktion i Cubase (Mu2)
 • Livsåskådning
 • Gemensam sångMusiken i gudstjänsten (Mufi1)
 • Kulturorientering (Mu1, Mu2)
 • Körsång
 • Idrott
 • Ensemble
 • Praktik / projektarbete i olika former
 • Förberedelse inför studie-/konsertresa

Utöver ovan beskrivna verksamhet som bedrivs veckovis, genomför vi ett stort antal projekt. Konserter, musikcaféer, medverkan i gudstjänster, musikalprojekt och studie-/konsertresor utgör ett viktigt och stimulerande komplement till ordinarie undervisning. Gästande ensembler och föreläsare är ett annat viktigt inslag i den verksamhet som bedrivs på SVF.

Utbildningens mål

 • att erbjuda en totalmiljö som främjar personlig utveckling och förkovran både socialt och musikaliskt
 • att ge bra verktyg för att fungera som musiker och musikalisk ledare i olika sammanhang
 • att vara en bra förberedelse för fortsatta musikstudier

Kostnader under studietiden

SVF tillhandahåller piano/orgel/trumset/förstärkare/ljudanläggning. Övriga (bärbara) instrument står du för själv. Kostnader för studiematerial/kurslitteratur uppgår till ca 1 100 kr/läsår.

Ofta genomförs resor som finansieras med intäkter från egna konserter/musikframträdanden, delvis av de studerande. Vid längre studie-/konsertresor, t ex till USA, har kostnaden varit ca 6 000 kr / studerande.

Antagningsprinciper och antagningsprocess

Din ansökan registreras.

Du kallas till inträdesprov som du får räkna med tar en dag i anspråk. Inträdesprovet består av följande moment:

 1. Uppspelning på huvudinstrument och biinstrument. Dessutom ska du som inte har sång som huvud- eller biinstrument framföra en valfri sång vid provtillfället. Den sammanlagda tiden för dessa moment är 15 minuter.
 2. Skriftligt prov i musik och gehörslära.

Juryn sammanställer resultaten av de båda proverna och gör en bedömning av den totala prestationen. Dessutom tas hänsyn till instrumentfördelning (ensembleverksamheten) och körens sammansättning.

Lärarna

Alla lärare på Musiklinjen har en gedigen utbildning och pedagogisk erfarenhet. Parallellt med sin undervisning är samtliga aktiva utövare av musik som instrumentalister, sångare och/eller dirigenter. Några har sin huvudsakliga sysselsättning som musiker i Jönköpings sinfonietta.

Intyg

Efter varje läsår får du ett intyg som verifierar utbildningen. För att få detta, krävs minst 80% närvaro och aktivt deltagande i linjens olika moment.

Övrigt

I den mån det är schematekniskt möjligt, kan du läsa vissa ämnen tillsammans med andra linjer på skolan, främst Allmän linje.

Studiestöd

Studierna på Musiklinjen ger dig rätt till studiestöd från CSN, läs mer på www.csn.se.

Upplysningar om Musiklinjen

SVF:
Telefon: 036-30 69 00
E-post: svf@svf.fhsk.se

Sören Ylenfors, linjeledare Musiklinjen:
Telefon: 036-30 69 89 (arb)
E-post: soren.ylenfors@svf.fhsk.se

Sidan uppdaterad 16 januari, 2019