fbpx

Sök till Musiklinjen

Gå direkt till söksidan

Musiklinjen vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola har plats för 44-46 deltagare. Dessa fördelar sig på två årskurser. Årskurs 1 är en grundkurs i musik och delas i två lika stora grupper, Mu1 och Mufi. ”Fi” står för Församlingsinriktning, vilket innebär att vissa ämnen och projekt, t ex praktikhelger, genomförs i samarbete med Svf:s Bibellinje. (Musik 2 (Mu2) är ett fortsättningsår från både Mu1 och Mufi.)

Antagningsprinciper och antagningsprocess

Din ansökan registreras.

Du kallas till inträdesprov som du får räkna med tar en dag i anspråk. Inträdesprovet består av följande moment:

  1. Uppspelning på huvudinstrument och biinstrument. Dessutom ska du som inte har sång som huvud- eller biinstrument framföra en valfri sång vid provtillfället. Den sammanlagda tiden för dessa moment är 15 minuter.
  2. Skriftligt prov i musik och gehörslära.

Juryn sammanställer resultaten av de båda proverna och gör en bedömning av den totala prestationen. Dessutom tas hänsyn till instrumentfördelning (ensembleverksamheten) och körens sammansättning.

Lärarna

Alla lärare på Musiklinjen har en gedigen utbildning och pedagogisk erfarenhet. Parallellt med sin undervisning är samtliga aktiva utövare av musik som instrumentalister, sångare och/eller dirigenter. Några har sin huvudsakliga sysselsättning som musiker i Jönköpings sinfonietta.

Intyg

Efter varje läsår får du ett intyg som verifierar utbildningen. För att få detta, krävs minst 80% närvaro och aktivt deltagande i linjens olika moment.

Övrigt

I den mån det är schematekniskt möjligt, kan du läsa vissa ämnen tillsammans med andra linjer på skolan, främst Allmän linje.

Studiestöd

Studierna på Musiklinjen ger dig rätt till studiestöd från CSN, läs mer på www.csn.se.

Kontakt

Sören Ylefors – Linjeledare
soren.ylenfors@svf.fhsk.se

Sidan uppdaterad 15 mars, 2022