fbpx

Frågor & svar om Musiklinjen

Vilket är sista ansökningsdatum?
Din ansökan ska du ha gjort senast den 1 april.

Vilka kallas till inträdesprov?
Alla som söker och har en fullständig ansökan kallas till inträdesprov.

Vad ingår inträdesprovet?
Du får räkna med tar en dag i anspråk. Inträdesprovet består av följande moment:

  1. Uppspelning på huvudinstrument och biinstrument. Dessutom ska du som inte har sång som huvud- eller biinstrument framföra en valfri sång vid provtillfället.
  2. Intervju i samband med spel-/sångprovet.
  3. Skriftligt prov i musik och gehörslära.

Juryn sammanställer resultaten av de båda proverna och gör en bedömning av den totala prestationen. Dessutom tas hänsyn till instrumentfördelning (ensembleverksamheten), körens sammansättning, gruppdynamik och motivation.

Hur lång är utbildningen på Musiklinjen?
Musiklinjen är ett- eller tvåårig; från Mu1 och Mufi1 kan man söka ett andra år på Mu2.

Vilka chanser har jag att komma in på en högre utbildning efter studierna på Musiklinjen?
Musiklinjen har goda kontakter med musikhögskolorna, framför allt i Göteborg och Ingesund, och deltagarna på Musiklinjen som söker till musikhögskola är väl förberedda och antas i mycket hög utsträckning.

Vad kostar undervisningen på Musiklinjen?
Undervisningen, både den i klass och den individuella, är kostnadsfri.

Vilka är kostnaderna för att studera på Svf?
Om aktuella kostnader kan du läsa här: Kostnader

Är det möjligt att bo på Svf?
Svf har ett internat med plats för upp mot 130 boende. Standarden varierar från dubbelrum med handfat till enkelrum med dusch och wc. Den som väljer att inte bo på Svf betalar en s k externatavgift. Mer information om kostnaderna får du här: Kostnader

Vilken musikalisk inriktning har Musiklinjen?
Musiklinjen på Svf har valt att inte specialisera sig på en viss genre, utan linjen kännetecknas av stor musikalisk bredd.

Ingår tid utöver vanlig lektionstid i studierna på Musiklinjen?
Musiklinjen samarbetar bl a med Kulturhuset Spira i Jönköping och flera konsertarrangörer i närområdet. Det innebär att linjen deltar i musik/teaterprojekt i Jönköping och på andra orter i länet. Musiklinjens kör genomför varje läsår konsertresor i Sverige och någon utomlands, tidigare bl a till USA och Israel/Palestina.

Vem kontaktar jag för att få reda på mer om Musiklinjen?
Det går bra att ringa eller skicka e-post till Sören Ylenfors, linjeföreståndare för Musiklinjen, för att få mer information.
Tel: 036-30 69 89 (arbete), e-post: soren.ylenfors@svf.fhsk.se

Sidan uppdaterad 29 januari, 2024