fbpx

Bibelåret

Tro, identitet och ledarskap

Bibelåret är en ettårig kurs, augusti – maj, som vill rusta för liv och lärjungaskap. Det är en bibelskola med fokus på bibelns böcker i Gamla- och Nya testamentet. Vi går igenom de olika böckerna, ser på den röda tråden och söker det tidlösa tilltal vi tror att Bibeln har.

Vad blir man för något om man går Bibelåret?

Svar: Man blir inte något, man blir någon! På Bibelåret är ledorden ”tro, identitet och ledarskap”, där identitet är fokus i fördjupningsspåret. Vi fördjupar oss i vilka vi är i oss själva i relation till andra människor och till Gud genom att studera själavård och andlig vägledning. Vi funderar vidare på vilka vi är som kristna genom att lära oss något om den kristna kyrkans historia och vad de olika kristna samfunden idag står för.

I allt detta försöker vi också förstå vilka gåvor och talanger var och en av oss har. Vi vill lära oss att kommunicera vår tro och identitet i teori men också i praktik i ett antal helger i några olika församlingar. Att i allt detta plocka in Gud betyder att det händer något med dig. Något som gör att du efter detta år kommer att ha kommit lite längre med frågorna om vem du är som människa och kristen.

Andreas Lorentzon

Varför ska man gå Bibellinjen?

Innan jag började fick jag höra att gå Bibelåret är som att vara på läger. Jag kan nu efter att ha gått här ett tag intyga att så är fallet och det är fantastiskt. Här får jag utveckla min tro. Jag får mer kunskap om Bibeln och det är en riktigt härlig gemenskap.

Innehåll

Grundstommen, genomgången av Gamla- ochNya testamentet och lära och liv kommer liksom ledarmetodiken att delas med Bibellinjens övriga spår. På schemat finns också Själavård & livsfrågor, bibelmetodik, kyrkans historia, andlig vägledning och idrott. Vi gör studiebesök i både kyrkor, hjälporganisationer, kloster, retreatgårdar och andra andliga miljöer. Och dessutom åker vi på praktikhelger i olika församlingar där vi praktiserar det vi lär oss.

Parallellt med studierna delar vi livet i mindre grupper, basgrupper, i bön, samtal och omsorg.

Förutom de ordinarie lärarna på linjen kommer du också att möta en hel del gästföreläsare från Equmenias medarbetare och från andra andliga miljöer.

Bibellinjens gemensamma ämnen

Gamla Testamentet: Vi går igenom Gamla Testamentets böcker, försöker förstå den tid de är skrivna i, kopplar till Jesus och Nya Testamentet samt våra egna liv.

Nya Testamentet: Vi går igenom Nya Testamentets böcker, försöker förstå den tid de är skrivna i, hur de kopplar till Gamla Testamentet samt till våra egna liv.

Lära och Liv: Vi går igenom den kristna trons innehåll och försöker utifrån detta formulera vår egen tro.

Andlig Vägledning: Vi går igenom den kristna kyrkans andliga uttryck från kloster och retreat till lovsång och tillbedjan och konstaterar ofta att de olika traditionerna är olika språk för samma längtan efter Gud. I kursen ingår också personlig andlig vägledning.

Ledarmetodik: Denna kurs genomförs tillsammans med Equmenia och innebär att vi lär oss att leda barn och unga i tro inom olika verksamhetsfält.

Basgrupp: Klassen delas upp i smågrupper som fungerar såväl som samtals- som reflektions- och bönegrupper.

Idrott: Teoretiska studier förutsätter att kroppen hålls i trim. I detta ingår också pedagogik som kan användas för att leda andra.

Bibelårsspecifika ämnen

Själavård och livsfrågor: Om hur vi hanterar livsfrågorna om identitet, liv, död och mening…

Kyrkans historia: Om vägarna från bibelns värld till de kristna kyrkor och samfund vi finns i idag.

Bibelmetodik: Här lär vi oss att kommunicera den kristna tron på olika sätt, metoder för bibelstudier och tillämpningar i vår tid. Här finns möjligheten att prova på att predika och hålla andakt.

Praktikhelger: Tre helger under året åker vi ut i församlingsmiljö tillsammans med en klass från musiklinjen och praktiserar det vi lärt oss.

Christine Salomonsson

Varför ska man gå Bibellinjen

Man får utvecklas i en trygg gemenskap och berikas med nya vänner och erfarenheter.

Resor

Under året kommer vi att göra en längre eller flera kortare studieresor. De senaste åren har resan gått till Israel/Västbanken, men vi har också utbyte och/eller kontakter med såväl Hindustani Covenant Church i Indien som North park University i Chicago. Därtill har vi erfarenhet av resor i Moldavien, Italien/Rom och I Paulus fotspår i Turkiet. Oavsett var resan/resorna går kommer de inte överstiga en självkostnad av 10000:- och det finns möjlighet att istället för detta göra praktik i församling.

Kontakt

Anders Linsmo – linjeledare
anders.linsmo@svf.fhsk.se

Sidan uppdaterad 3 mars, 2021