Allmän D – deltagare med AST- och andra NPF-diagnoser

Kursen riktar sig till dig som har en AST-diagnos, är studiemotiverad och vill få ökad insikt och kunskap om dig själv. Vi erbjuder utifrån dina förutsättningar möjligheter till studier för grundläggande behörighet för högskole- eller yrkeshögskolestudier.
I schemat ingår förutom lektionerna också samtal med dig om vad just du behöver utveckla.

Allmän D i två varianter

Bo hemma 

Du kommer från Jönköpings kommun och bor inte på Svfs internat.

Bo på vårt internat 

Du kommer från en annan kommun än Jönköping och bor på Svfs internat.

Kursen har teoretiska studier på motsvarande gymnasienivå.  Folkhögskolan följer samma kurssystem som gymnasieskolan, där kurserna har beteckningen 1-3 (5-7 för engelska). 1-kurserna läses företrädesvis i en anpassad, mindre grupp. Vissa av 2-kurserna kan du ha möjlighet att läsa i en anpassad, mindre grupp, men 3-kurserna läser du tillsammans med andra studerande på Allmän kurs. Vi erbjuder olika profilkurser under dina år hos oss, där vi gör aktiviteter som utgår från det ni behöver och vill.

Hur lång tid du behöver studera beror på dina tidigare kunskaper och betyg och vad du har för ambition och mål med din tid hos oss. Men du söker för ett år i taget.

När kursen är slut får du ett kursintyg med de ämnen du läst och antalet veckotimmar. De behörigheter du eventuellt har läst in får du redovisade på ett särskilt behörighetsintyg. Du får också ett omdöme, som är en bedömning av dina studier på Svf. Omdömet sätts i sju steg, där utmärkt (4) är det högsta och mindre god (1) det lägsta omdömet. Omdömet ska ge en bild av dina kunskaper, din utveckling, din närvaro, din förmåga att utvärdera dina studier samt sist, men inte minst, din förmåga till högre studier.

Att studera på vår kurs innebär att du bor på skolan. Du får ett eget rum, där vi försöker anpassa boendet efter dina önskemål, till exempel egen toalett/dusch. Du har möjlighet att stanna kvar på skolan på helgerna. Däremot stänger skolan under höst-, jul-, sport- och påsklov, och alla studerande åker hem. I boendet finns handledare dagtid, alla dagar i veckan. Samtliga har en bred erfarenhet av att arbeta med AS/AST. För att säkerställa att handledarna kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt får de kontinuerlig handledning och fortbildning.

En av handledarna blir också din kontaktperson under din tid hos oss. Handledarnas uppgifter består bland annat av att hjälpa dig med olika strukturer i boendet, t. ex läxhjälp och andra sysslor som ingår i boendeutbildningen. Under skolveckan serveras frukost, fika, lunch samt middag i skolans matsal. Under helger kan vi hjälpas åt att laga mat och då äter  måltiderna tillsammans i boendet.

Vi arbetar utifrån synsättet att alla är olika, med olika förutsättningar, men förväntar oss att alla deltagare följer Svf:s värdegrund om allas lika värde. Bor man på internatet följer man de gemensamma regler som finns där.

Ewa Ericsson

Ewa Ericsson, handledare

Annelie Palmér

Annelie Palmér, handledare

Om du blir antagen till allmän D, och behöver bo på skolans internat så bor du i ett eget rum med dusch och toalett eller i en dubblett med eget rum men delar dusch och toalett. Du delar tillsammans med andra studerande vardagsrum med tv och det också finns ett kök.

Undervisningen på folkhögskola kostar ingenting. Men du måste, som alla andra, betala för kost och logi. De flest som har en neuropsykiatrisk diagnos har rätt att söka aktivitetsersättning för förlängd skolgång.

Om du är under 20 år och inte har slutfört din gymnasieutbildning kan din hemkommun hjälpa dig med vissa kostnader som luncher och läromedel. Exakt hur det fungerar i din hemkommun får du ta reda på, men vi kan gärna vara med och diskutera det med dig.

För att din vistelse hos oss ska fungera, så finns extra personal i form av handledare i skolan och i boendet alla dagar i veckan från morgon till kväll. Det boendestödet måste också din hemkommun vara med och betala en mindre del av. Du får själv tillsammans med anhörig eller annan närstående person ta kontakt med din LSS-handläggare för att diskutera kostnaden för den förhöjda personaltätheten.
Vi hjälper gärna med argument och hur man kan tänka. När du har tagit kontakten brukar i de allra flesta fall en handläggare från din kommun kontakta oss för att få mer information.

Om du har rätt att söka aktivitetsersättning, så har du också rätt att söka bostadstillägg. Vi kan berätta mer om hur det går till också och hjälper till att ta fram det underlag som Försäkringskassan behöver.

Ring oss så berättar vi mer om vilka kostnader som gäller och hur och om det är möjligt att lösa det ekonomiska!

Sven Gustavsson

Lärare & LinjeledareTelefon: 0736-44 06 44E-post: sven@svf.fhsk.se

Carina Rydberg

EkonomiansvarigTelefon: 036-30 69 04E-post: carina.rydberg@svf.fhsk.se

Prova på-dagar

Innan du blir antagen till kursen, ska du ha gjort ett par prova på-dagar hos oss. Under dessa dagar får du delta i undervisning, studieverkstad, vara med på en del gemensamma aktiviteter och eventuellt bo på Svf:s internat. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Kontakta oss som jobbar med Allmän D på 036-30 69 34.
Vill du göra ett studiebesök hos oss? Du som är intresserad av att också bo på Svf:s internat kontaktar Ewa Ericsson.

Ewa Ericsson

HandledareTelefon: 0738-21 89 25E-post: ewa.ericsson@svf.fhsk.se

Bor du i Jönköping och tänker bo kvar hemma under studietiden, får information av Christina Luth eller Ann-Sofie Karlman. Du bokar också in ditt studiebesök med Christina.

Christina Hakeman-Luth

HandledareTelefon: 036-30 69 00E-post: christina.luth@svf.fhsk.se

Ann-Sofie Karlman

LärareE-post: ann-sofie.karlman@svf.fhsk.se
Sidan uppdaterades 20 december, 2019.