Studeranderådet 2019/2020

Låt oss presentera: Studeranderådet på Svf läsåret 2019/2020!