Studeranderådet är igång!

Svf:s studeranderåd modell 2017/2018 har haft sitt första möte och valt ordförande, v ordförande och sekreterare. Studeranderådet har en viktig funktion, inte minst genom möjligheten till adjungering i skolans styrelse. Det ska bli spännande att följa ert arbete – lycka till!