Studeranderådet 2018/2019

Låt oss presentera: Svfs studeranderåd 2018/2019, som idag (onsdag 5/9) haft sitt första möte!