Solcellsanläggningen invigd!

Nu är den invigd, solcellsanläggningen på Solgårdens (ja, var annars?) tak! Tal av rektor, fanfar och bandklippning och som sig bör på Svf, följt av fika.