Samarbete, problemlösning och samtal

Tisdagen blev en fullspäckad dag på Svf.  Förmiddagen ägnades åt mer praktisk problemlösning i form av team-buildingsövningar på området.  Under eftermiddagen deltog våra studerande istället i en valdebatt med paneldiskussion där företrädare för de 8 riksdagspartierna samt Fi var inbjudna, med möjlighet till frågor och diskussion både i aulan och i minglet före och efter. En dag när vi tydligt märkte vikten av att kunna samarbeta, kommunicera och försöka förstå varandra lite bättre. Stort tack till alla er som jobbat med att få ihop båda delarna av dagen!

Fler bilder från både för- och eftermiddag hittar ni på skolans sida på Facebook.