fbpx

Manifestation för Folkhögskolan!

13 september, 2023

Tisdagen den 19 september 2023 samlas folkhögskolor och deltagare på olika platser i hela Sverige under parollen #FolkhögskolanBildarSverige. 

I Jönköping är alla folkhögskolor i regionen inbjudna att deltaga i en manifestation som samordnas av Södra Vätterbygdens Folkhögskola där studerande, personal, arbetsgivare och de fackliga organisationerna samarbetar med upplägg och utformning.

Dessutom har folkvalda politiker och samarbetspartners fått en inbjudan till att besöka Södra Vätterbygdens Folkhögskola redan på måndagen den 18 september för att få möta kursdeltagare och personal under några timmar. Då vill vi ge en dagsaktuell inblick och förståelse för vad en folkhögskola är och vad den betyder för alla de som går en folkhögskoleutbildning. I nuläget har följande tackat ja: Från Riksdagen: Carina Ödebrink, S, Johanna Haraldsson, S, Niklas Sigvardsson, S, Jakob Olofsgård, L, Eric Westroth, SD. Från Kommunen – kultur- och fritidsnämnden Jan-Olov Lipponen, SD och från KD Kjell Ohlsson.

Program i Jönköping

12.45 Samling Västra torget 
13.00 Sambatåg med Södra Vätterbygdens fhsk storband avgår, alla sympatisörer är välkomna att gå med
14.00 Ankomst Hovrättstorget, tal och musik i Göteborg – Gustaf Adolfs torg, 13.00 -15.00, Stockholm – Sergels torg, kl. 13.00, Malmö – Stortorget kl. 13.00 m.fl. orter.

Manifestationen gör vi för påminna om att:

  • Folkhögskolorna ger människor möjlighet att vidareutbilda sig och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. De är en viktig aktör för ett levande kulturliv i hela landet. Den första av Sveriges 156 folkhögskolor startades redan 1868 och sedan dess har folkhögskolan fungerat som ett komplement till det reguljära utbildningssystemet.
  • Folkhögskolan är en unik skolform för Sverige och Norden och har sedan starten varit en viktig del i skapandet av ett modernt och demokratiskt samhälle.
  • Över 60.000 deltagare utbildar sig på någon av folkhögskolornas långa kurser varje år.
  • Folkhögskolan är en viktig och flexibel utbildningsform som når personer långt från arbetsmarknaden eller som behöver höja sin utbildningsnivå.
  • Svensk folkhögskola är trängd ekonomiskt efter flera år med oförändrade statsbidrag samtidigt som vi upplever hög inflation och kraftigt ökade kostnader. Inom regeringssamarbetet talas det också om minskade anslag till folkhögskolornas viktiga allmänna linjer. Många skolor upplever att de behöver skära ned och göra svåra åtstramningar.