Distansundervisning fr.o.m. 18/3

17 mars, 2020

VIKTIG INFORMATION!

Idag har Folkhälsomyndigheten och regeringen gått ut och uppmanat alla skolor från gymnasiet och uppåt att bedriva all undervisning på distans.

Folkbildningsrådet bedömer att detta också gäller folkhögskolorna.

För Svf innebär det:

  • Från och med imorgon, onsdag 18 mars, och fram till påsklovet ställs all lektionsundervisning om till distansstudier. Din linjeledare och eller mentor har mer information om vad det innebär för just dig.
  • Vi håller internat och matsal igång.
  • All personal som har sin arbetsvardag på skolan och inte tillhör någon riskgrupp eller är sjuka, är på plats på Svf även fortsättningsvis.

Vi bedömer att Svf är en säker plats och att de åtgärder som vi vidtar är förebyggande. Vi ska göra det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar måste göras för att skydda bl a riskgrupper och äldre.

Vi gör allt vi kan för att stötta varandra i den här situationen. Hör av dig om du har frågor.