Årsstämma på Svf

I måndags, den 24 april, hölls årsstämma i Andelsföreningen Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Till ordförande för stämman valdes Per Olof Öhrn och till sekreterare Kerstin Azam. Svf:s rektor och skolchef Anders Georgsson berättade utifrån verksamhetsberättelsen om året som gått och om de utmaningar folkhögskolan står inför framöver. Göte Lindström, som efter tolv år lämnar posten som ekonomichef för att ägna sig åt skolans fastigheter, presenterade bokslutet för stämmodeltagarna, ett bokslut med gott resultat. Efter förhandlingarna bjöd Svf stämmans deltagare på en välsmakande supé.