För alla människors lika värde

På lördag är det pride-parad i Jönköping och på många ställen runt om i stan flaggas det med regnbågsflaggor. På Svf har vi hissat flaggan för alla människors lika värde, oavsett kön och sexuell läggning m.m. Respekt mot alla. Bara säger.