Israel och Palestina

I Israel/Palestina samarbetar vi f a med SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko.
(SIRA – Swedish International Relief Association) På dessa skolor finns man med i arbetet bland palestinska barn med inlärningssvårigheter.

Under ca 3 månader bedriver du studier på distans, gör fältstudier och praktik inom SIRA-skolorna och inom freds –, miljö – eller socialt inriktade organisationer som strävar efter att människor ska söka samförstånd i den här delen av världen.
Ett bra boende ordnas i en lägenhet på SIRA-skolan i Betlehem. Därifrån har du möjlighet att ta dig till de organisationer där du praktiserar.
Även handledare på plats ordnas.
Studierna i Israel/Palestina avslutas med ett projektarbete som redovisas på SVF efter hemkomsten till Sverige.

Kontakt: Cecilia Björnlinger
Tel. 036/30 69 66 el 070 347 88 89, e-post: cecilia.bjornlinger@svf.fhsk.se

Rapporter från fältstudier

För att följa Idas och Emilias projekt i Betlehem går det bra att följa deras blogg ibetlehem.blogspot.com.

Våren 2015

Hösten 2014

Hösten 2012

Under höstterminen 2012 finns Sofia och John på plats i Israel för sina fältstudier. Sofia är på en skola för barn med läs- och skrivsvårigheter i Betlehem och Jeriko och John är i Jerusalem på Sabeel, en utbildning i teologi, fred och rättvisa för palestinier. Här kan du läsa deras rapporter.

  • Inga rapporter än så länge.
Sidan uppdaterad 13 april, 2016