fbpx

Sök till Grafisk design & kommunikation

Gå direkt till söksidan

Såhär går det till att söka till Grafisk design & kommunikation

  1. Skicka först in din digitala ansökan via Schoolsoft. Du hittar länk till ansökningsformuläret på söksidan som vi länkar till längst upp på den här sidan. Ange vilken av de två provdagarna du vill delta vid när du skickar in din ansökan.
Provdagar för antagning 202423 april eller 2 maj
  1. När vi tagit emot din kompletta digitala ansökan kommer du att bli kallad till den provdag du valt. Mer info gällande tider och innehåll för provdagen får du via e-post.

  2. Delta och lämna in de provuppgifter du får under provdagen.

    För att fullfölja din ansökan och kunna bli antagen till Gdk behöver du alltså både skicka komplett digital ansökan och delta vid någon av provdagarna.

  3. Cirka en vecka efter att båda provdagarna är genomförda meddelar vi om du blivit antagen, fått en reservplats* eller om du tyvärr inte fick plats.

    * Ett litet antal reservplatser delas ut. Får du en reservplats har du chans att bli antagen om någon lämnar återbud eller tackar nej till sin plats.

Inträdeskrav till Gdk

Gdk är en eftergymnasial utbildning och vi kräver grundläggande behörighet för högskola eller yrkeshögskola. Du kan också ansöka om prövning av reell kompetens, om det läser du mer här. Vi behöver även få in en fullständigt ifylld och komplett ansökan, med bifogade betyg, personbevis, samt ett personligt brev, där du berättar om din bakgrund och varför du vill gå vår utbildning. Samtidigt anger du också vilken av provdagarna som fungerar bäst för dig.

Så här går det till:
Du ansöker till Gdk genom att att fylla in en ansökan digitalt och därefter delta i en av två möjliga provdagar , i vår antingen den 25 april eller den 4 maj. Under den dagen genomförs ett antal skriftliga uppgifter och intervjuer som hjälper oss att bedöma din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt din förmåga att visualisera och verbalisera dina idéer. Resultaten på provdagen ligger till grund för vilka som slutligen antas. Samtliga test väger lika tungt, vilket innebär att du kan göra sämre ifrån dig på något område och kompensera det genom ett bättre resultat i ett annat moment. Testerna graderas gemensamt av lärarna på Gdk för en så rättvis och opartisk bedömning som möjligt.

Uppgifterna du gör under provdagen handlar främst om att se vilka idéer och tankar du har, hur du löser problem och inte minst hur du är som person. Men provdagen ger även dig en möjlighet att ”testa Gdk” – möta oss som undervisar, känna av miljön, prata med nuvarande studerande mm.

Oavsett hur du vill ansöka börjar alltså processen med att du skickar in en digital ansökan – enklast genom att trycka på knappen nedan och registrera dig. Kan du inte på något sätt delta i någon av provdagarna ber vi dig kontakta oss, så försöker vi hitta en annan lösning. OBS! Ansökningstiden går ut den 15 april.

Vad händer när vi fått in din ansökan?

När vi fått in alla resultat från provdagarna sätter vi oss och går igenom allt material. Vi tittar då framför allt på hur du tagit dig an de problem vi formulerat för dig, på vilket sätt du löst dem, och hur tydligt du lyckats förmedla din lösning till oss. Vi tar även upp de argument du fört fram i intervjuer eller personliga brev för att just du ska gå Gdk. Utifrån våra bedömningar väljer vi sedan ut de 18 personer som vi tycker har lyckats bäst både med våra uppgifter och med att förklara varför Gdk är det rätta. Vi lägger också stor vikt vid gruppdynamiken och ser till den blivande gruppens helhet.

Vi tar även ut ett mindre antal reserver. Reserverna rangordnas inte utan alla har samma chans – om någon av de 18 första väljer att tacka nej, kollar vi vem av reserverna som kan fylla just den platsen på ett bra sätt.

Jonna Lund

När gick du Gdk?

Gdk 2017-2019

Vad gör du nu?

Efter examen började jag jobba som junior designer på Ny Studio i Jönköping och nu blir jag Art director, skoj och så ju. Just nu jobbar jag mycket med kunden Svedbergs.

Bästa med Gdk?

Utbildningen var bra upplagd med engagerade lärare. Vi fick jobba kreativt och praktiskt. Det var otroligt givande att göra skarpa projekt, gå på studiebesök och ha en lång praktikperiod, det skapade många möjligheter och kontakter! Jag rekommenderar verkligen Gdk för någon som vill jobba inom ett kreativt yrke då man faktiskt får lära sig precis detta (bra tillfälle att skaffa vänner för livet också).

Vi strävar efter mångfald och helhet

Har du en annan språklig bakgrund än svenska, tar vi hänsyn till det i språktesterna. Funktionshinder i någon form ska inte inverka negativt. Vi strävar efter en så bred köns-, ålders-, etnisk bredd som möjligt i vårt antagningsförfarande.

Sidan uppdaterad 28 november, 2023