fbpx

Innehåll på Gdk

Genomgående för utbildningen är att vi arbetar utifrån större eller mindre projekt i samtliga ämnen. Det innebär att du lär dig arbeta i projektgrupp, med projektledare, tidsplaner och riktiga deadlines precis som i arbetslivet.

Vi försöker så mycket som möjligt involvera flera olika ämnen i arbetet så att du i en uppgift samtidigt arbetar med typografering, ljussättning, foto, textformulering, marknadsföring o.s.v.

I så många fall som möjligt arbetar vi dessutom med riktiga uppdrag från företag, föreningar och organisationer. Under de senaste åren har vi t ex arbetat med logotyp, grafisk profil och webbplats för tex Kungsgymnasiet och Imvision i Jönköping, filmat och redigerat reklamfilmer för Sandagymnasiet i Jönköping och Equmenia i Stockholm, formgivit tidningar för Habo Wolley eller böcker om Överås Slott i Göteborg, och inte minst vårt eget projekt Designhjälpen, där vi genom extarna uppdrag samlar in och skänker pengar till Musikhjälpen.

Upplägg

Den första av de fyra terminerna på Gdk innebär fokus på programkunskaper i Photoshop, Illustrator och InDesign. Samtidigt arbetar vi med praktiska uppgifter där vi för in övriga ämnen. Termin två innebär till viss del fördjupning av programkunskaper, men också en del nytt, framför allt inom web och UX/UI. Under den terminen för vi också in mer av idétankar: Hur kommunicerar vi, vad vill vi, hur ser budskapet ut? Tredje terminen innebär mer projektinriktat arbete, dels gemensamma projekt som vi planerar och genomför tillsammans, dels fria projekt där du själv bestämmer inriktning, omfattning och redovisningsform.  Den största delen av den sista terminen innebär att du är på praktik, vilket gör att du har en god koppling till arbetslivet när du lämnar oss.

Intyg

Efter utbildningen får du ett intyg som visar vilka kurser du genomfört. Finns det kurser som du inte genomfört fullständigt/ej deltagit i, framgår det av intyget.

Kostnader

Under utbildningen behöver du ha tillgång till en bärbar dator med Adobes programvaror för grafisk produktion, framför allt Photoshop, Illustrator och InDesign. Har du ingen sådan, erbjuder vi dig möjligheten att köpa en sådan via skolan. Kostnaden för det paketet upphandlas per år, men brukar ligga på ca 18 – 20 000 kr. Utöver detta tillkommer kostnader för den studieresa vi gör första läsåret – resa, kost och logi för en veckas vistelse – vilket innebär ca 5 – 6 000 kr. Oftast har vi, genom de projekt vi genomfört i klassen, kunnat tjäna in en del pengar till resan innan, vilket medför en lägre kostnad i slutändan.

Under dina studier på Gdk betalar du också en materialavgift för papper m m. Både om den avgiften och om kostnad för boende på internatet m m, kan du läsa i den skolgemensamma informationen.

Jakob Hellström

När gick du på Gdk?

Gick på Svf 2016–2018 (eller?)

Vad har du gjort sedan dess?

Efter Gdk jobbade jag ett kort tag på en byrå innan pusselbitarna för ett liv som frilans på heltid föll på plats.
Har sedan dess jobbat mycket med branding, illustration och animation åt olika kunder i och utanför Sverige.

Vad är det bästa med Gdk?

Det bästa med utbildningen är att den är praktiskt lagd. Att vi faktiskt fick sitta och skapa dagarna i ända.
Den långa praktikperioden är grym också! En chans att verkligen få komma ut och känna på jobbet på riktigt!

Ämnesplan

Det här läser vi på Gdk.

Grafisk form

Ett stort ämne där vi både går igenom verktygen för form – Indesign och Illustrator, men också lär oss om teori, om typografi, färglära, proportioner och sammanhang.

Digital bild

Vi börjar från grunden i Photoshop och lär oss allt möjligt inom fotoredigering som exempelvis retuch, friläggning, bildmontage och att optimera bilder för webben.
Program: Adobe Photoshop

Webb

WordPress och grundläggande html och css, hur en webbplats byggs. Vi gör också våra egna webbplatser – webbportfolio. Och självklart snackar vi SEO!

Foto

Foto är en mindre kurs hos oss där du får grundläggande kunskaper i fotografering, bildkomposition, studiofoto, ljussättning mm för att sedan kunna utforska och testa på egen hand.

Grafisk kommunikation

Här varvar vi teoretiska studier med praktiska övningar. Du kommer att jobba med strategier för berättande, kommunikationsplanering, kampanjanalyser och också praktiskt få prova på opinionsbildning via exempelvis sociala medier.

Hållbar design

I det här ämnet närmar vi oss form ur ett hållbarhetsperspektiv. Vad innebär hållbar design? Hur tänker vi kring hållbarhet? Hur värderar vi hållbarhet? Kan vi designa cirkulärt? Vad är dyrt och billigt? Hållbarhet ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Rörlig bild

Här går vi igenom grundläggande tekniker för film och animering. Vi jobbar med bildkomponering, ljud, ljus, redigering och om hur man skapar ett intressant och tydligt innehåll.
Program Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects

Personligt varumärke

Vad är ett personligt varumärke, hur skapar man det och hur tar man hand om det? Ett ämne som är både konkret och lite fluffigt.

Copywriting

Här finslipar du såväl din muntliga som skriftliga förmåga. Läser, lyssnar, talar och skriver, helt enkelt.

UX-design

Design ur ett användar-/upplevelseperspektiv. Vi jobbar med både webbdesign och appdesign.
Program: Adobe XD

3D

Vi går igenom grunderna i 3D-modellering, ljus- och material, animering och rendrering.

Idrott

Rörelse påverkar kreativitet, och förstås även hälsan i stort. Därför försöker vi röra på oss ett pass i veckan – tillsammans med Film & medieproduktion

Livsåskådning

I Livsåskådning diskuterar vi etiska och moraliska aspekter på både grafisk formgivning och reklam, men även på livet i stort. Hur vi ser på varandra, våra värderingar och hur vi bemöter andra.

Sidan uppdaterad 16 mars, 2023