Glokal
– distanskurs med internationell praktik

Global + Lokal = Glokal!
Vi erbjuder en kurs där vi tänker globalt, men agerar lokalt. En kurs där det lilla, nära mötet spelar roll för hela världen som sammanhang, och där världen blir tydlig också i det lilla mötet.

Sista ansökningsdag 15 april!


Så vill du lära känna en annan kultur, få en vidgad världsbild, bli utmanad och samtidigt vara med och göra skillnad för andra människor? Då ska du söka till Svfs och Equmenias nya kurs Glokal!

På vår distanskurs med internationell praktik studerar du via nätet med handledning från Svf – i en helt annan del av världen. Kursen bygger på folkbildningens idé om att man lär tillsammans i en grupp där erfarenhetsutbyte och levande dialog prioriteras. Genom nätuppkopplad undervisning och samtal och genom skriftliga uppgifter får du bl a lära och reflektera över landet, samhället, historien och de religioner du finns mitt ibland. Du är i en ny miljö där du ser och lever i vad du lär!

Du kommer att få hjälpa till i verksamheter kopplade till barn och unga inom kyrkliga organisationer som Svf, Equmenia och Equmeniakyrkan samarbetar med på olika håll i världen. Kursen är på heltid under en termin med start höstterminen 2019.

Vi börjar med två veckors förberedelseer och studier förlagda till Svf. Därefter är du utomlands i cirka tre månader och ni är alltid minst två personer som reser till samma land. Därefter återvänder du till Svf för två veckors bearbetning, utvärdering och redovisning.

Du betalar själv för alla reseomkostnader, t ex biljett, visum, vaccinationer, och för mat.  Mottagarorganisationen står för husrum. Om du väljer att bo på Svf  under för- och efterkurs betalar du det själv. Kursen berättigar till studiestöd från CSN.

Ansökan öppnar i  mitten av januari 2019 och sista ansökningsdag är den 15 april. Kursstart är måndag den 19 augusti 2019.

Det finns olika möjligheter när det gäller land att resa till, inför höstterminen 2019 kan det bli aktuellt med Japan, Ecuador och Indien.

Tillsammans med Erikshjälpen har Svf också en distansutbildning under vårterminen 2020 – mer information om den hittar du här! För att söka till distansutbildningen, kontaktar du Erikshjälpen, kontaktinfo får du på Erikshjälpens sida om kursen.

Sidan uppdaterad 9 augusti, 2019