fbpx

Glokal – distanskurs med internationell praktik

Global + Lokal = Glokal! En kurs där du får studera på distans utomlands. Vi tänker globalt, men agerar lokalt. En kurs där det lilla, nära mötet spelar roll för hela världen som sammanhang, och där världen blir tydlig också i det lilla.

På grund av Covid-19-pandemin är kursen inställd höstterminen 2021.

Istället har vi Bibel Internationell som är en bra förberedelse för Glokal och andra utlandsförlagda kurser.

Upplev nya perspektiv utomlands

Så, är du nyfiken och vill lära känna en annan kultur… Vill du få en vidgad världsbild och bli utmanad i dina vanor och normer… Vill du växa och reflektera som människa, kristen och världsmedborgare? Då ska du söka till Svfs och Equmenias kurs Glokal!
Vi tror att det är en fördel om du har någon slags arbets-/livserfarenhet efter avslutade gymnasiestudier.

Studera på distans i en annan del av världen

Glokal är vår distanskurs med internationell praktik där du studerar via nätet med handledning från Svf – i en helt annan del av världen. Kursen bygger på folkbildningens idé om att man lär tillsammans i en grupp där erfarenhetsutbyte och levande dialog prioriteras. Genom nätuppkopplad undervisning och samtal och genom skriftliga uppgifter får du bland annat lära och reflektera över landet, samhället, historien och de religioner du finns mitt ibland. Du är i en ny miljö där du ser och lever i vad du lär!

Du kommer att få hjälpa till i verksamheter kopplade till barn och unga inom kyrkor och kyrkliga organisationer som Svf, Equmenia och Equmeniakyrkan samarbetar med på olika håll i världen. Kursen är på heltid under en termin.

Sista ansökningsdag är 1 april. I antagningsprocessen ingår att vi vill träffa dig som söker. Plats för det är antingen Jönköping eller Stockholm.

Praktiskt upplägg av Glokal

Vi börjar med två veckors förberedelseer och studier förlagda till Svf. Därefter är du utomlands i cirka tre månader och ni är alltid minst två personer som reser till samma land. Därefter återvänder du till Svf för två veckors bearbetning, utvärdering och redovisning.

Du betalar själv för alla reseomkostnader, t ex biljett, visum, vaccinationer, och för mat. Mottagarorganisationen står för husrum. Om du väljer att bo på Svf under för- och efterkurs betalar du det själv. Kursen berättigar till studiestöd från CSN.

Det finns olika möjligheter när det gäller land att resa till, inför höstterminen 2020 kan det bli aktuellt med Japan, Ecuador och Indien.

Internationella fältstudier

Internationella fältstudier är en kurs som Svf har i samarbete mer Erikshjälpen. Det är en vårterminskurs som ges på distans parallellt med fältstudier i något av Erikshjälpens internationella utvecklingsprojekt. Mer information får du på Erikhjälpens webbsida.

Kontakt

Sidan uppdaterad 9 mars, 2021