Sök till Grafisk form och kommunikation


 Sista ansökningsdag 15 april!

Inträdeskrav till GFK

GFK är en eftergymnasial utbildning och vi kräver grundläggande behörighet för högskola eller yrkeshögskola. Du kan också ansöka om prövning av reell kompetens, om det läser du mer här. Vi behöver även få in en fullständigt ifylld och komplett ansökan, med bifogade betyg, personbevis, samt ett personligt brev, där du berättar om din bakgrund och varför du vill gå vår utbildning. När vi har fått in din fullständig ansökan ger vi dig två val. Antingen deltar du på en provdag på skolan, eller också väljer du att utföra några uppgifter som vi skickar ut. Alternativen beskrivs mer utförligt nedan.

Alternativ 1

Komplett ifylld och inskickad ansökan enligt ovan

Deltagande vid provdag. Under en dag genomförs ett antal skriftliga tester och intervjuer som hjälper oss att bedöma din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt din förmåga att visualisera och verbalisera dina idéer. Resultaten på provdagen ligger till grund för vilka som slutligen antas. Samtliga test väger lika tungt, vilket innebär att du kan göra sämre ifrån dig på något område och kompensera det genom ett bättre resultat i ett annat moment. Testerna graderas gemensamt av lärarna på GFK för en så rättvis och opartisk bedömning som möjligt.

I testerna ingår olika typer av grafiska formprov, skissning, uppsatsskrivning, ordförståelse och allmänbildning samt en intervju med den sökande. Senaste ansökningsdagen den 15 april och provdagen är den 3 maj.

Alternativ 2

Komplett ifylld och inskickad ansökan enligt ovan

Du kan istället för att närvara vid provdagen välja att utföra fyra uppgifter utformade av undervisande lärare på GFK. Uppgifterna skickas ut samtidigt till de sökande som väljer det här alternativet under april, och du har sedan tre veckor på dig att skicka in dem via e-post för bedömning. Du uppmanas också att bifoga några arbetsprover efter eget val utöver de fyra uppgifterna.

Oavsett hur du vill ansöka börjar processen med att du skickar in en digital ansökan – enklast genom att trycka på knappen nedan och registrera dig. Kan/vill du inte ansöka digitalt ber vi dig kontakta skolan via mail eller telefon.

Vi strävar efter mångfald och helhet

Har du en annan språklig bakgrund än svenska, tar vi hänsyn till det i språktesterna. Funktionshinder i någon form ska inte inverka negativt. Vi strävar efter en så bred köns-, ålders-, etnisk bredd som möjligt i vårt antagningsförfarande. Vi lägger också stor vikt vid gruppdynamiken och ser till den blivande gruppens helhet.

Studiestöd

GFK är en eftergymnasial yrkesutbildning som berättigar till studiestöd från CSN, läs mer på www.csn.se.

Leif Stålhammar

Lärare & LinjeledareTelefon: 070-736 79 20E-post: leif.stalhammar@svf.fhsk.se
Sidan uppdaterad 10 mars, 2018