Innehåll

Genomgående för utbildningen är att vi arbetar utifrån större eller mindre projekt i samtliga ämnen. Det innebär att du lär dig arbeta i projektgrupp, med projektledare, tidsplaner och riktiga deadlines precis som i arbetslivet. Vi försöker så mycket som möjligt involvera flera olika ämnen i arbetet så att du i en uppgift samtidigt arbetar med typografering, ljussättning, foto, textformulering, marknadsföring o.s.v.

I så många fall som möjligt arbetar vi dessutom med riktiga uppdrag från företag, föreningar och organisationer. Under de senaste åren har vi t ex arbetat med logotyp, grafisk profil och webbplats för så skilda organisationer som Immanuelskyrkan i Jönköping och Svensk Soldat i Stockholm, filmat och redigerat reklamfilmer för Sandagymnasiet i Jönköping och Equmenia i Stockholm, formgivit tidningar för Habo Wolley och Sokraten, och jobbat med den grafiska formen kring den nya Bauerutställningen på Jönköpings Läns Museum.

Upplägg

Den första av de fyra terminerna på GFK innebär fokus på programkunskaper i Photoshop, Illustrator och InDesign. Samtidigt arbetar vi med praktiska uppgifter där vi för in övriga ämnen. Termin två innebär till viss del fördjupning av programkunskaper, men också en del nytt, framför allt inom web. Under den terminen för vi också in mer av idétankar: hur kommunicerar vi, vad vill vi, hur ser budskapet ut? Tredje terminen inleds med att vi jobbar dels med att fördjupa våra kunskaper men också mycket med snabba, korta uppdrag, och avslutas med ett större projektarbete som ställs ut i början av den fjärde terminen i samband med GFK:s årliga utställning på offentlig plats i Jönköping.  Den långa fältstudieperioden, då du befinner dig på en arbetsplats, upptar sedan en stor del av den sista terminen, vilket gör att du har en god koppling till arbetslivet när du lämnar oss.

Intyg

Efter utbildningen får du ett intyg som visar vilka kurser du genomfört. Finns det kurser som du inte genomfört fullständigt/ej deltagit i, framgår det av intyget.

Kostnader

Under utbildningen behöver du ha tillgång till en bärbar dator med Adobes programvaror för grafisk produktion, framför allt Photoshop, Illustrator och InDesign. Har du ingen sådan, erbjuder vi dig möjligheten att köpa en sådan via skolan. Kostnaden för det paketet upphandlas per år, men brukar ligga på ca 14 – 16 000 kr. Utöver detta tillkommer kostnader för den studieresa vi gör första läsåret till London – resa, kost och logi för en veckas vistelse – vilket innebär ca 5 – 6 000 kr. Oftast har vi, genom de projekt vi genomfört i klassen, kunnat tjäna in en del pengar till resan innan, vilket medför en lägre kostnad i slutändan.

Under dina studier på GFK betalar du också en materialavgift för papper m m. Både om den avgiften och om kostnad för boende på internatet m m, kan du läsa i den skolgemensamma informationen.

Ämnesplan

Det här läser vi på Gfk.

Grafisk form

Ett stort ämne där vi både går igenom verktygen för form – Indesign och Illustrator, men också lär oss om teori, om typografi, färglära, proportioner och sammanhang.

Digital bild

Vi börjar från grunden i Photoshop och lär oss allt möjligt inom fotoredigering som exempelvis retuch, friläggning, bildmontage och att optimera bilder för webben.

Webb

I årskurs 1 håller vi på med webbdesign och grundläggande webbutveckling. År 2 bygger vi portfolio med WordPress.

Foto

Hållbar design

I det här ämnet närmar vi oss form ur ett hållbarhetsperspektiv. Vad innebär hållbar form? Hur tänker vi kring hållbarhet? Hur värderar vi hållbarhet?

Rörlig bild

Här skapar vi korta filmer och animeringar. Vi testar också lite olika tekniker som timelapse och stop motion.

Koncept & synlighet

Vad är ett koncept och vad består det av? Vi pratar om varumärken och om hur de syns och marknadsförs.

Svenska

Här finslipar du såväl din muntliga som skriftliga förmåga. Läser, lyssnar, talar och skriver, helt enkelt. Det andra året är inriktat mot copywriting.

UX-design

Livsåskådning

I Livsåskådning diskuterar vi etiska och moraliska aspekter på både grafisk formgivning och reklam, men även på livet i stort. Hur vi ser på varandra, våra värderingar och hur vi bemöter andra.

Gfk-forum

En gång i veckan möts alla på Gfk tillsammans för att samtala kring ett för oss aktuellt ämne eller göra en trendspaning. Vad som känns aktuellt varje vecka helt enkelt.

Sidan uppdaterad 27 april, 2017