Sök till Film

Senast den 15 april!

Viktig info angående provdagen med anledning av Covid-19

På grund av läget med Coronaviruset kommer vi att genomföra våra provdagar online. När du har skickat in din ansökan kommer du få vidare information om hur det kommer gå till.

Antagningskrav till Film- & medieproduktion

Eftersom Film- & medieproduktion är en eftergymnasial utbildning krävs grundläggande behörighet för högskola eller yrkeshögskola för att bli antagen. Saknar du det finns det en möjlighet att ansöka om prövning av reell kompetens, om det läser du mer här.
Vi behöver också en fullständigt ifylld och komplett ansökan, med bifogade betyg, personbevis, samt ett personligt brev, där du berättar om din bakgrund och varför du vill gå vår utbildning. Ange också vilken av provdagarna du vill komma till.

För att söka till Film- & medieproduktion behöver du fylla in en ansökan digitalt och därefter delta i en av två möjliga provdagar. Under provdagen genomförs ett antal uppgifter och en intervju som hjälper oss att bedöma ditt intresse, engagemang och dina förkunskaper inom film och berättande med rörliga bilder. Resultaten på provdagen ligger till grund för vilka som slutligen antas. Testerna graderas gemensamt av lärarna på Film- & medieproduktion för en så rättvis och opartisk bedömning som möjligt.

Provdagen ger även dig en möjlighet att ”känna på Svf” – möta oss som undervisar, känna av miljön, prata med nuvarande studerande mm. Provdagarna är den 22 april och 7 maj.

Oavsett hur du vill ansöka börjar alltså processen med att du skickar in en digital ansökan – enklast genom att trycka på knappen nedan och registrera dig.

Vad händer när vi fått in din ansökan?

När vi fått in alla resultat från provdagarna går vi igenom allt material. Vi tittar på hur du tagit dig an de problem vi formulerat för dig, på vilket sätt du löst dem, och hur tydligt du lyckats förmedla din lösning till oss. Vi tar även upp de argument du fört fram i intervjuer eller personliga brev för varför just du ska gå Film- & medieproduktion. Utifrån våra bedömningar väljer vi sedan ut de 16 personer som vi tycker har lyckats bäst både med våra uppgifter och med att förklara varför vår utbildning är det rätta. Vi lägger också stor vikt vid gruppsammansättningen och ser till den blivande gruppens helhet.

Vi kan även ut ett mindre antal reserver. Reserverna rangordnas inte utan alla har samma chans – om någon av de 16 första väljer att tacka nej, kollar vi vem av reserverna som kan fylla just den platsen på ett bra sätt.

Vi strävar efter mångfald och helhet

Funktionshinder i någon form ska inte inverka negativt. Vi strävar efter en så bred köns-, ålders-, etnisk bredd som möjligt i vårt antagningsförfarande. Men ingen kommer heller kvoteras in på grund av något ovanstående.

Studiestöd

Film- & medieproduktion är en eftergymnasial yrkesutbildning som berättigar till studiestöd från CSN, läs mer på www.csn.se.

Sidan uppdaterad 2 april, 2020