Intyg

Du får ett gemensamt kursintyg från SVF och NPU. Utöver det får du ett intyg över ämnena under höstterminen på SVF och ett över kurserna på NPU. För att bli godkänd, krävs närvaro på minst 80%, att uppgifterna lämnas in i tid, att skrivningar, redovisningar och ”papers” bedömts som godkända.

Sidan uppdaterad 13 april, 2016