Frågor och svar om Collegelinjen 

1. Hur är studierna upplagda?

Collegelinjen är ett samarbete mellan Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping (Svf) och North Park University (NPU) i Chicago USA.

Under höstterminen i Jönköping studerar att antal amerikanska studenter från NPU i Jönköping tillsammans med c:a 15 svenskar, som under vårterminen fortsätter att studera i Chicago.

Amerikansk Collegeutbildning är fyraårig och består av två delar; General Education, som är allmänna ämnen som alla, oavsett senare inriktning, måste läsa, alltså ett slags kärnämnen, och Major och Minor som är specialiserande ämnen som t.ex. naturvetenskap, konst, musik, humanistiska ämnen, ekonomi etc. I princip läser man de allmänna ämnena under de första två åren, därefter väljer man sin specialitet. Varje ämne ger ett antal ”credits”, ett slags poäng, beroende på hur omfattande kursen är. En hel examen består av ca 120 credits, varierande lite på inriktning och ämneskrav.

Normal studietakt innebär c:a 15 credits per termin. I varje kurs får man också ett bokstavsbetyg där A är det högsta och D det lägsta godkända betyget. Sedan finns också F, som betyder failure, dvs icke godkänt.

Under hösten på Svf kan man läsa 16 credits, fördelade på följande ämnen. World religions and cultures (fyra credits), Advanced English and English Literature (fyra credits), Catalyst Europe (fyra credits) och Introduction to the USA (fyra credits). Dessutom tillkommer idrott, etik och livskunskap och skapande. Undervisningen sker på engelska.

Under vårterminen är Collegelinjen förlagd till Chicago.

Där väljer man ämnen ur universitetets kurskatalog. Många ämnen kräver inga direkta förkunskaper, men ibland, om man vill läsa på en högre nivå, krävs detta. Då måste man dokumentera detta genom t.ex. genomgångna gymnasiekurser i detta ämne eller motsvarande.

Vanliga ämnesval är Public speaking, Sociology, Social science, Introduction to Art, Introduction to Music, History, Biblical studies (av något slag) och någon naturvetenskaplig kurs. Många väljer också något idrottsämne, Physical Education.

Varje kurs är på två eller fyra credits och amerikansk lagstiftning kräver minst 12 credits per termin för uppehållstillstånd för studier. Man kan som utbytesstudent max läsa 16 credits.

Både Svf och NPU hjälper dig med planeringen.

2. Kan man tillgodoräkna sig amerikanska credits i svensk högskola?

I princip kan man bara tillgodoräkna sig hela examina d v s en Bachelor of Art, Bachelor of Science eller en masterexamen. Mer om detta nedan.

De credits man tar på Svf kan tillgodoräknas på NPU och i många fall på andra amerikanska utbildningar.

Ibland händer det att om man fortsätter sina studier i Sverige, så läser man ungefär samma ämne som i Amerika. Om man då kan visa med studieplan och betyg att man redan har motsvarande kurs, kan läraren besluta att ge godkänt utan att kursen läses om.

3. Måste man läsa alla ämnen för amerikanska ”credits”?

Nej, egentligen inte. Du kan välja att läsa ämnena som en folkhögskolekurs. Då får du ett intyg att du har deltagit. Vi rekommenderar dock alla att läsa för credits. Det kostar inte mera, arbetsinsatsen är densamma och du har stor nytta av detta inte bara om du fortsätter i USA utan mer allmänt i det fortsatta livet.

När du slutat höstterminen får du ett underhandsbesked om hur du har klarat ämnena på hösten enligt amerikanska kriterier. När du slutat på våren får du ett ”Certificate”, som beskriver hela kursen och talar om vilka ämnen du har läst och är undertecknat av presidenten på North Park och rektor på Svf. Du får också ett särskilt intyg från North Park som talar om vilka enskilda betyg du fått på skolan.

4. Kan man fortsätta att läsa på North Park efter Collegelinjen och ta examen där?

Ja. Eftersom amerikanskt college börjar ett år tidigare än svensk högskola, kan man på NPU tillgodoräkna sig kurser från sista året på gymnasiet. Man får då ett så kallat ”Advanced placement” d.v.s. att man får hoppa över de kurserna i USA. Detta kan ge upp till 30 credits.

(OBS, att det bara gäller kurser som man läst under tredje året på gymnasiet.)

Detta innebär dock att du alltså kan få upp till 30 credits för tredje årskursen, du får 14 credits för terminen på Svf och du kan läsa ytterligare 12 – 16 credits under utbytesterminen på NPU. Då har du alltså i princip 60 credits.

Om du stannar, läser du alltså dina återstående credits på två år, vilket alltså innebär två års studier fram till en akademisk grundexamen, Bachelor of Art eller Bachelor of Science.

Stannar du ytterligare ett år kan du ta en masterexamen i Business, Education etc.

För studierna på North Park utgår studiemedel från CSN för svenska studenter.

5. Hur bor man?

Du kan välja att bo på Svf som internatelev. I USA är det mycket ovanligt med enkelrum på college och de amerikanska eleverna förväntar sig att få en ”room-mate”. Det innebär att vi uppmuntrar till dubbelrum även i Sverige. Vi försöker i möjligaste mån låta en svensk och en amerikansk studerande att bo ihop i ett dubbelrum. Det blir dessutom en extra anledning att tala engelska även på fritiden. Man kan naturligtvis som många andra elever på Svf välja att bo någon annanstans eller i föräldrahemmet om man är från Jönköping. Svf har ett internat med plats för upp mot 130 boende. Standarden varierar från dubbelrum med handfat till enkelrum med dusch och wc. I USA bor man på universitetets studenthem, s k ”dormitories”. Man äter också alla måltider i skolans restaurang. Enligt amerikanska bestämmelser kan man inte som utbytesstudent bo i eget boende. Standarden på ett amerikanskt studentboende är generellt lägre än i Sverige, men att bo på ett amerikanskt ”College dorm” är också en del av själva upplevelsen.

6. Vad kostar det?

Kostnaderna för att bo på internatet med obligatorisk helpension (mån frukost -fre lunch) kan du läsa om här. Den som väljer att inte bo på Svf betalar en s k serviceavgift. Under hösten genomförs en studieresa till Europa, en del av historiekursen om västerlandets ursprung. Priset räknar vi med ligger runt 6 300 kr. Då ingår resor, hotell, lokalresor, frukost, 1 middag och studiebesök med guider. Resan är frivillig för svenska deltagare, men om du vill har ”credits” måste du delta. Det är ett krav från NPU. Vi har haft ett nästan 100-procentigt deltagande under senare år och vi rekommenderar att du följer med vilket även bygger upp relationer med övriga kursdeltagare. Du får också räkna med kostnader för visum och uppehållstillstånd i USA, ca 2 500 kr – aktuella kostnader får du på amerikanska ambassadens webbsida. Till detta kommer en resa till Amerikanska ambassaden i Stockholm för intervju och lämnande av fingeravtryck, ca 1 000 kr. OBS Om du inte är svensk medborgare, måste du åka till ambassaden i landet du är medborgare i. Du kan alltså inte söka uppehållstillstånd för USA i Sverige om du inte är svensk medborgare. Detta gäller även om du är flykting. Staten Illinois kräver ett hälsointyg av utländska studenter som måste undertecknas av läkare och ett nytaget tuberkulintest, PPD, som kostar ca 500 kr. Mer information om det får du i samband med antagningsbeskedet till NPU som du får under höstterminen. Du måste också ha en sjuk-, olycksfalls- och ansvarsförsäkring som gäller i USA. Kostnaderna kan variera beroende på försäkringsbolag och olika utformning av hemförsäkringen. Litteraturkostnader tillkommer. På Svf är detta en ganska låg kostnad, då vi har klassuppsättningar i många ämnen. I USA varierar kostnaden mycket beroende på ämnesval, om man kan köpa begagnade böcker etc. Flygbiljetten kostar 5 800 till 6 800 kr beroende på aktuella flygpriser. Gruppen reser tillsammans med samma flight till Chicago men biljetterna köps individuellt. Du måste ha en biljett med ombokningsbar hemresa för alla eventualiteter. Du släpps inte in i USA utan giltig returbiljett. Kostnaden för boendet och maten på NPU varierar naturligtvis med dollarkursen. Läsåret 2014/2015 uppgick kostnaden för hela vårterminen till ca $ 3 500 för boende inklusive 15 måltider per vecka. Under en vecka i mars inträffar vårlovet (spring break). Då är skolans studenthem stängda och du förväntas resa eller göra något annat. Detta innebär naturligtvis en extra kostnad.

7. Får man studiemedel?

Ja. Från höstterminen det år du har fyller 20, kan du söka studiemedel från CSN. Detta studiemedel för Collegeåret räknas inte in i de maximalt antal terminer studiemedel utgår för högskolestudier. Du kan också söka extra studiemedel för resa och försäkringskostnader. Om du inte har fyllt 20 får du enbart studiehjälp – som på gymnasiet – men även inackorderingsbidrag. Det senare får du under hösten bara om du bor på Svf, men under vårterminen kan alla som omfattas av studiehjälpen söka bidraget.

8. Kan man arbeta i USA samtidigt som man studerar?

Du har inte arbetstillstånd vilket innebär att du inte får arbeta. Dock får du arbeta på universitetets campusområde. North Parks policy är att sådana arbeten i första hand ska gå till utländska studenter som betalar undervisningsavgift (tuition fee) och i andra hand till utbytesstudenter. Det innebär att du kan få ett jobb om du har tur, men du kan inte räkna med det. Vanliga sådana arbeten är vaktmästarjobb inne och ute, sitta vakt på studenthemmen, svara i telefon, hjälpa till i köket etc. Om du fortsätter på North Park som ”transfer student” ökar dina chanser till ett jobb betydligt.

9. Vad krävs för att bli antagen?

Eftersom det rör sig om collegestudier i USA ska du ha gått ut gymnasiet i ett studieförberedande program och ha någorlunda betyg och behörighet för högskolestudier. Kan du visa att du har motsvarande studier men inte på gymnasiet bakom dig, kan du givetvis också söka. Vi går inte strikt efter betyg vid antagningen, utan försöker bilda oss en uppfattning om din sociala förmåga, om din motivation att gå utbildningen, om du kan tillföra något i gruppen av svenska och amerikanska studenter och om du är anpassningsbar till nya kulturer och annorlunda förhållanden. Eftersom all undervisning sker på engelska, tittar vi lite extra på engelskbetyget. Ett riktmärke kan vara att du ska ha minst C i engelska 6. Om du tycker att du ändå har motsvarande kunskaper i engelska, tycker vi att du ska söka ändå. De flesta som söker är omkring 19 -22 år och vi söker att få en spridning i åldersgruppen bland de antagna. Vid antagningen försöker vi att i den totala gruppen få en så jämn könsfördelning som möjligt. Vi söker också en viss geografisk spridning i Sverige för att de amerikanska deltagarna ska få en möjlighet att se mer av Sverige.

Tyvärr är inte North Park University handikappanpassat ännu. Bostäderna saknar möjligheter för studenter med olika fysiska funktionshinder och man har inte resurser för att ta emot studenter med neuropsykiatriska eller psykiska funktionshinder. Detta gäller även amerikanska studenter.

10. När är sista ansökningsdagen?

Sista ansökningsdagen är 2 maj. Dispens kan ibland ges för senare ansökningar.

Sidan uppdaterad 14 november, 2018