fbpx

Bibel internationell – Tro, mission och lärjungaskap

Bibel internationell är en terminskurs för dig som har en längtan att resa utomlands, eller har ett engagemang för tro och internationella frågor. Bibel internationell är på samma vis som Bibelåret, Pulsåret och Bibel Kreativ ett spår på Bibellinjen och delar större delen av bibelundervisningen med dessa.

Profilämnena är mission, lärjungaskap och internationell omvärldskunskap. Viss undervisning på engelska kan i vissa fall ske genom digitalt utbyte med våra samarbetsländer. Efter terminen kan du antingen pröva vingarna internationellt genom att söka till Glokal alternativt fortsätta på något av de andra spåren på Bibellinjen. Höstterminen och vårterminen på Bibellinjen är lite av ”moduler”, vilket gör att det är naturligt att avsluta i december samtidigt som några andra börjar en ny bibeltermin tillsammans med övriga Bibellinjen i januari. Kursen genomförs som ett samarbete mellan Bibellinjen, Svf och Equmenia.

Bibellinjens gemensamma ämnen

 • Gamla Testamentet
  Vi går igenom Gamla Testamentets böcker, försöker förstå den tid de är skrivna i, kopplar till Jesus och Nya Testamentet samt våra egna liv.
 • Nya Testamentet
  Vi går igenom Nya Testamentets böcker, försöker förstå den tid de är skrivna i, hur de kopplar till Gamla Testamentet samt till våra egna liv.
 • Lära och Liv
  Vi går igenom den kristna trons innehåll och försöker utifrån detta formulera vår egen tro.
 • Andlig Vägledning
  Vi går igenom den kristna kyrkans andliga uttryck från kloster och retreat till lovsång och tillbedjan och konstaterar ofta att de olika traditionerna är olika språk för samma längtan efter Gud. I kursen ingår också personlig andlig vägledning.
 • Ledarmetodik
  Denna kurs genomförs tillsammans med Equmenia och innebär att vi lär oss att leda barn och unga i tro inom olika verksamhetsfält.
 • Basgrupp
  Klassen delas upp i smågrupper som fungerar såväl som samtals- som reflektions- och bönegrupper.
 • Idrott
  Teoretiska studier förutsätter att kroppen hålls i trim. I detta ingår också pedagogik som kan användas för att leda andra.

Specifikt för Bibel Internationell

 • Internationell omvärldskunskap
  Fördjupning av kunskap om de länder som finns inom vårt intresseområde. Vi gör också utblickar i världen och försöker hur den ser ut idag, och varför den gör det.
 • Mission
  Vi lär oss om mission såväl nationellt som internationellt. Vi praktiserar det kristna livet genom att i Jesu efterföljd genom att redan här och nu praktisera mission och hjälp till nödlidande. 
 • Bistånd, hjälparbete och mänskliga rättigheter
  En annan aspekt av de internationella frågorna är den materiella nöd som människor lider i vår värld. Vi sätter oss in i denna problematik, men tar också tag praktiskt genom någon/några av våra biståndsorganisationer som finns lokalt i Jönköping. 
 • Lärjungaskap
  Här ställer vi några grundläggande frågor om den kristna identiteten såsom ”Vad innebär det att vara en lärjunge?”, ”Hur följer jag Jesus i min vardag?” ”Hur kan min tro genomsyra alla delar av mitt liv?” 

Kontakt

Anders Linsmo
anders.linsmo@svf.fhsk.se

Sidan uppdaterad 6 oktober, 2021