Filippos bibelskola

På Filippos bibelskola tror vi att Bibeln har ett budskap och ett tilltal till varje människa i varje tid. Därför vill vi gå på upptäcktsfärd och skaffa oss fördjupad kunskap om vad som står i Bibeln och tillämpa dess budskap i vår tid och i våra liv genom lärjungaskap och evangelisation.

Filippos bibelskolan är ett samarbete mellan Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svf), Equmeniakyrkan Region Öst och Immanuelskyrkan i Jönköping. Kursen bedrivs som en folkhögskolekurs på halvfart (50%) under vårterminen 2021 och är till för alla. För deltidsarbetare, daglediga eller för dig som är mitt i livet och vill ta tid för att fördjupa dig i Bibeln.

På schemat står bland annat Lära, liv och lärjungaskap i Gamla och Nya Testamente samt Projektuppgift med församlingsbaserad inriktning. Lärarna kommer från Svf, Immanuelskyrkan och Equmeniakyrkan.

Kurstid

Filippos börjar fredag den 15 januari och avslutas fredag den 21 maj. Kursen omfattar schemalagd undervisning på fredagar mellan 8.45 och 15.00 och en dag för distansstudier (grupparbeten och fördjupningsuppgifter) per vecka samt några bibelforum förlagda till helger under terminen och då särskilda gäster bjuds in.

Kostnad

Undervisningen på folkhögskolekurser är kostnadsfri men du betalar själv för din kurslitteratur. Därutöver tillkommer en avgift på 560 kr som omfattar olycksfallsförsäkring, visst studiematerial framställt av Svf, samt måltider (kaffe och lunch) vid de två seminarierna på Svf.

Studiestöd från CSN

Filippos-kursen berättigar till studiestöd från CSN för halvtidsstudier – information på CSN:s webbsida www.csn.se.

Ansökan till Filippos

Sista ansökningsdag är 2020-12-11.

Du ansöker på vår hemsida under Sök till Svf. Där väljer du “Filippos bibelskola” och kommer vidare till ansökningssidan i SchoolSoft. Du behöver i ansökan ladda upp ett personbevis för studier, ett foto av dig samt betyg/intyg från utbildning. I övrigt fyller du i ansökan och avslutar med att klicka på “Ansök till utbildningen”.

Sidan uppdaterad 20 oktober, 2020