Bibel internationell

Bibel internationell – tro, mission och lärjungaskap – är en terminskurs för dig som längtar efter att resa utomlands och har ett engagemang för tro och internationella frågor. Bibel internationell är på samma vis som Bibelåret, Pulsåret och Bibel Kreativ ett spår på Bibellinjen och delar större delen av undervisning med dessa.

Profilämnen är mission, lärjungaskap och internationell omvärldskunskap. Efter terminen kan du pröva vingarna internationellt med en termin på Apg 29 eller Glokal men också fortsätta på något av de andra spåren å Bibellinjen. Höst- och vårterminen på Bibellinjen är lite av moduler och det är naturligt att avsluta i december men också att börja i januari. Bibel internationell är ett samarbete mellan Bibellinjen på Svf och Apg29 på Karlskoga folkhögskola. Självfallet finns vår huvudman, Equmenia, med på ett hörn.

Blir man automatiskt antagen till Glokal eller Apg29 om man går Bibel Internationell ?

Nej, vill du gå någon av dessa kurser till våren måste du söka till dem separat. Men om du redan är antagen till Glokal eller Apg29 våren 2021, har du – om du vill – automatiskt en plats på Bibel internationell under hösten.

Bibellinjens gemensamma ämnen

Gamla Testamentet: Vi går igenom Gamla Testamentets böcker, försöker förstå den tid de är skrivna i, kopplar till Jesus och Nya Testamentet samt våra egna liv.

Nya Testamentet: Vi går igenom Nya Testamentets böcker, försöker förstå den tid de är skrivna i, hur de kopplar till Gamla Testamentet samt till våra egna liv.

Lära och Liv: Vi går igenom den kristna trons innehåll och försöker utifrån detta formulera vår egen tro.

Andlig Vägledning: Vi går igenom den kristna kyrkans andliga uttryck från kloster och retreat till lovsång och tillbedjan och konstaterar ofta att de olika traditionerna är olika språk för samma längtan efter Gud. I kursen ingår också personlig andlig vägledning.

Ledarmetodik: Denna kurs genomförs tillsammans med Equmenia och innebär att vi lär oss att leda barn och unga i tro inom olika verksamhetsfält.

Basgrupp: Klassen delas upp i smågrupper som fungerar såväl som samtals- som reflektions- och bönegrupper.

Idrott: Teoretiska studier förutsätter att kroppen hålls i trim. I detta ingår också pedagogik som kan användas för att leda andra.

Specifikt för Bibel internationell

Internationell omvärldskunskap: Kunskapsfördjupning om de länder som finns inom vårt intresseområde. Vi gör också utblickar i världen och försöker förstå hur den ser ut idag och varför. Här försöker vi också göra praktik av det kristna livet genom att i Jesu efterföljd redan här och nu praktisera mission och hjälp till nödlidande.

Bistånd, hjälparbete och mänskliga rättigheter: En annan aspekt av de internationella frågorna är den materiella nöd som människor lider i vår värld. Vi sätter oss in i denna problematik, men tar också tag praktiskt genom någon/några biståndsorganisationer som finns lokalt i Jönköping.

Lärjungaskap: Här ställer vi några grundläggande frågor om den kristna identiteten, t ex ”Vad innebär det att vara en lärjunge?”, ”Hur följer jag Jesus i min vardag?” och ”Hur kan min tro genomsyra alla delar av mitt liv?”.

Hur söker jag?

Rent praktiskt går du tillväga så att du ansöker till Bibel internationell på sidan ”Sök till Svf”. Du fyller i ansökningsformuläret och laddar upp betyg, personbevis för studier och ett foto av dig. I ansökan ska du också skriva ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå kursen.

Samuel Nyström

Varför bibelskola?

För att man i gemenskap med andra människor får utveckla sin tro och sin relation till Gud och att man får kombinera sin tro med idrott vilket fungerar kanonbra! Ett oförglömligt år med äventyr, kunskap och gemenskap utlovas. VARNING: Det är stor risk att det blir det bästa året i ditt liv.

Kontakt

Anders Linsmo – linjeledare
anders.linsmo@svf.fhsk.se

Sidan uppdaterad 13 maj, 2020