Allmän F – Unga med Asperger/AST

Boende, boendestöd och studier på SVF

Boende, boendestöd och studier på SVF

Sedan 2001 har SVF bedrivit utbildning som är anpassad för dig som har en diagnos inom AST-spektrum.  Den är till för dig som tidigare haft svårt att komma till din rätt på grundskola och gymnasium och som söker ett alternativ för att fullfölja studierna.

Kursen riktar sig till dig som är studiemotiverad och vill få ökad insikt och kunskap om dig själv. Vi erbjuder möjligheter till studier för grundläggande behörighet för högskole- eller yrkeshögskolestudier. VI anpassar kursen utifrån dina förutsättningar. Kort kan man säga att kursen består av skola och boendeutbildning som ett naturligt inslag i kursen. Samtliga elva studerande bor på skolan.

I schemat ingår förutom lektionerna också samtal med dig om vad just du behöver utveckla. Det kan till exempel handla om städ, tvätt, bussåkning eller matlagning. Vi hjälper dig också att, om du vill, utöva en fritidsaktivitet utanför skolan, något som du brinner lite extra för.

Kurstid läsåret 2016/2017

Höstterminen: 18 augusti – 21december

Våreterminen: 11 januari – 30 maj

Kursen har teoretiska studier på motsvarande gymnasienivå.  Folkhögskolan är numera skyldig att följa samma kurssystem som gymnasieskolan, där kurserna har beteckningen 1-3 (5-7 för engelska). Tidigare hade kurserna bokstavsbeteckningar. 1-kurserna (A-kurserna) läses företrädesvis i en anpassad, mindre grupp. Vissa av 2-kurserna (B-kurserna) kan du ha möjlighet att läsa i en anpassad, mindre grupp, men 3-kurserna (C-kurserna) läser du tillsammans med andra studerande på Allmän linje. Under ditt första år ingår livskunskap och matlagning.

Hur lång tid du behöver studera beror på dina tidigare kunskaper och betyg och vad du har för ambition och mål med din tid hos oss. Men du söker för ett år i taget.

När kursen är slut får du ett kursintyg med de ämnen du läst och antalet veckotimmar. De behörigheter du eventuellt har läst in får du redovisade på ett särskilt behörighetsintyg. Du får också ett omdöme, som är en bedömning av dina studier på SVF. Omdömet sätts från och med vårterminen 2014 i sju steg, där utmärkt är det högsta och mindre god det lägsta omdömet. Omdömet ska ge en bild av dina kunskaper, din utveckling, din närvaro, din förmåga att utvärdera dina studier samt sist, men inte minst, din förmåga till högre studier.

 

Att studera på vår kurs innebär att du bor på skolan. Du får ett eget rum, där vi försöker anpassa boendet efter dina önskemål, t.ex toalett/dusch. Du har möjlighet att stanna kvar på skolan på helgerna. Däremot stänger skolan under höst-, jul-, sport- och påsklov, och alla studerande åker hem. I boendet finns handledare dygnet runt, alla dagar i veckan. Samtliga har en bred erfarenhet av att arbeta med AS/AST. För att säkerställa att handledarna kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt får de kontinuerlig handledning och fortbildning.

En av handledarna blir också din kontaktperson under din tid hos oss. Handledarnas uppgifter består bland annat av att hjälpa dig med olika strukturer i boendet, t. ex läxhjälp och andra sysslor som ingår i boendeutbildningen. Under skolveckan serveras frukost, fika, lunch samt middag i skolans matsal. Under helger så hjälps vi åt att laga mat och vi äter måltiderna tillsammans i boendet.

Vi arbetar utifrån synsättet att alla är olika, med olika förutsättningar, men bemödar oss också om att alla följer samma grundstruktur. Detta för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt för alla studerande. Med grundstruktur menar vi till exempel gemensamma regler för städ, tvätt och tider då det skall vara tyst i korridoren. Även för datoranvändning har vi gemensamma grundregler.

Hasse Ahnström

Hasse Ahnström, handledare

Eva Stenmark

Eva Stenmark, handledare

Ewa Ericsson

Ewa Ericsson, handledare

Linda Vili

Linda Vili, handledare

Annelie Palmér

Annelie Palmér, handledare

Om du blir antagen till utbildningen så bor du på skolan i ett eget rum med dusch och toalett antingen i rummet eller i direkt anslutning till det. Du delar också ett stort för verksamheten särskilt inrett vardagsrum där det också finns ett kök och TV.  Du får också mat måndag till söndag, vilken inte andra boende på skolan får. Om du väljer att åka hem över helgen görs avdrag för helgmaten på din faktura.

Undervisningen på folkhögskola kostar ingenting. Dock måste du, som alla andra, kunna betala för kost och logi på något sätt. De flest som har en neuropsykiatrisk diagnos har rätt att söka aktivitetsersättning för förlängd skolgång. Ring Patrik Luth, så berättar han mer om hur det fungerar.

Om du är under 20 år och inte har slutfört din gymnasieutbildning är också din hemkommun skyldig att hjälpa dig med vissa kostnader såsom luncher och läromedel. Exakt hur det fungerar i din hemkommun får du ta reda på, men vi kan gärna vara med och diskutera det med dig.

För att din vistelse hos oss ska fungera, så finns personal i skolan och i boendet dygnet runt. Det boendestödet måste också din hemkommun vara med och betala en mindre del av. Du får själv tillsammans med anhörig eller annan närstående person ta kontakt med din LSS-handläggare för att diskutera kostnaden. Vi hjälper gärna med argument och hur man kan tänka. När du har tagit kontakten brukar i de allra flesta fall en handläggare från din kommun kontakta oss för att få mer information.

Om du har rätt att söka aktivitetsersättning, så har du också rätt att söka bostadstillägg. Vi kan berätta mer om hur det går till också och hjälper till att ta fram det underlag som Försäkringskassan behöver.

Ring oss så berättar vi mer om vilka kostnader som gäller och hur och om det är möjligt att lösa det ekonomiska!

Göte Lindström (frågor om ekonomi)
Tel: 036 – 30 69 31
E-post: gote.lindstrom@svf.fhsk.se

För att det ska vara aktuellt att anta dig, vill vi att du helst uppfyller följande kriterier:

 • Du är 18-30 år
 • Du har en bekräftad diagnos Asperger syndrom eller Autismspektrumtillstånd
 • Du är färdig med dina grundskolestudier beträffande svenska, engelska och matematik

Det är viktigt att veta att vi gör en helhetsbedömning av den sökande, vilket innebär att du inte alltid måste uppfylla alla kriterierna. Det viktigaste är att du är ”rätt” person för oss och vi för dig. Är du intresserad vill vi att du kontaktar oss och bokar in ett studiebesök. Kontaktinformation hittar du under ”kontakta oss”.

Skulle du efter studiebesöket känna att vår skola vore något för dig, vill vi att du kontaktar oss igen för att boka in en pröva-på-vecka. Då bor du på SVF och deltar i undervisningen och, om du vill, i de fritidsaktiviteter som då sker, tillsammans med de studerande som då går sin utbildning.

De första pröva-på-dagarna kan planeras in efter vecka 45.

Innan pröva-på-dagarna ska du sända oss kopior på skolbetyg samt en bekräftelse på din diagnos och eventuella utredningar som har gjorts. Detta för att vi ska få så mycket kunskap som möjligt beträffande vilket stöd just du behöver.

När pröva-på-dagarna är slut utvärderar vi tillsammans hur dina dagar på SVF har varit. Först nu kan du börja fundera över om du vill ansöka till vår kurs. Givetvis får du en betänketid och behöver inte fatta det beslutet direkt efter veckan.

Vid antagning utgår vi ifrån de kriterier som finns ovan samt dessa:

 • Psykisk hälsa
 • Om vi som skola kan bidra till en positiv utveckling för dig.

Det är viktigt att påpeka att vi i första hand är en skola!

Din ansökningshandling vill vi ha senast 2 maj. Vi kan beakta ansökningshandlingar som inkommer senare, men du minskar då dina chanser att bli antagen.

Hur tar jag kontakt med skolan?

Ring oss, uppgifter finns under kontakter,  så berättar vi mer. Vi vill att du först kommer till oss för ett studiebesök. Vi bokar in ett studiebesök tillsammans med dig. Vi vill också gärna att du har med dig förälder eller någon annan person som du har i din närhet.

Vad händer efter studiebesöket?

Om du fortfarande är intresserad efter studiebesöket, så bokar vi in en pröva-på-vecka senare under terminen. Veckan är viktig för att du ska kunna skaffa dig en bra bild av vad vi kan ge dig och vad vi står för. Det ger också oss en möjlighet att bättre bedöma om vi tror att du klarar utbildningen. Om du efter pröva-på-veckan fortfarande vill söka till oss får du med dig en ansökningsblankett hem.

Sista ansökningsdag?

Ansökan till Allmän kurs för dig med Asperger/AT ska göras senast 2 maj på särskild blankett.

När får jag veta om jag kommit in eller inte?

De flesta får sitt besked efter 2 maj, men om allt praktiskt är ordnat och vi vill anta dig kan du få ett förhandsbesked tidigare än så. Ekonomin runt studierna och boendet/boendestödet på skolan kräver ofta också att du får ett besked tidigt. Se mer information under ”ekonomi”

Hur många är det i klassen?

11 studerande

Har alla samma schema?

Nej, alla har egna, personliga scheman som är individanpassade.

Måste jag bo på skolan?

Ja, alla studerande går i vår kurs måste bo på skolan. Vi försöker anpassa boendet efter dina behov.

Går det både tjejer och killar i klassen?

Ja!

Är det en kristen skola?

Ja och Equmeniakyrkan är skolans huvudman. Vi har gemensamma samlingar runt till exempel advent och påsk, men dessa samlingar är frivilliga. Man måste inte vara troende för att gå på skolan.

Har skolan internetuppkoppling?

Boendet har tillgång till skolans trådlösa internet. På detta får du dock inte spela och ladda ner egen programvara. Om du vill göra det så måste du skaffa en egen internetuppkoppling.

Vem kan söka till kursen?

Du ska vara mellan 18-30 år, ha en dokumenterad diagnos inom autismspektrumtillstånd och vara klar med dina grundskolestudier

Hur är boendet utformat?

Du bor i ett eget rum, med egen toalett eller delar toalett och dusch med en annan i klassen.

Hur fungerar det med maten?

Under skolveckan erbjuds du frukost, lunch samt middag i skolans matsal. Under helgen äter vi gemensamma måltider i boendet.

Kostar det något att gå på skolan?

Läs under ekonomifliken längst upp på den här sidan.

 • ”Min yrkesvägledare på gymnasiet tipsade mej om SVF och Allmän F med inriktningen för folk med Asperger, och efter att ha spekulerat omkring skolan samt besökt den så var det ingen tvekan om att jag skulle söka till den. Jag läst på SVF mellan åren 05-06 och jag kan helt öppet säga att det läsåret gav mej mer än vad både högstadiet och gymnasiet gjorde när studierna gick trögt för mej. På SVF fick jag den undervisning och hjälp som jag behövde, och efter vårterminen 06 gick jag ut med betyg som jag aldrig trodde att jag skulle kunna få. SVF är dessutom en skola med underbart läge i Jönköping bara ett stenkast från stadsparken och nära till centrum med lokalbussen. Jag upplevde aldrig något negativt under min studietid på Allmän F varken hos mej själv, mina kamrater, personalen, eller skolan i sin helhet. Det enda jag bittert ångrar är att jag inte sökte två läsår.”

  Staffan

 • ”Jag fick information om utbildningen från Team Autism om att en utbildning för Aspergers syndrom (AS) finns i Småland. Därefter så tog jag kontakt med programansvarige för Allmän linje F på Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF). Själv så valde jag denna utbildning för att skolan är nära till min hemort och för att jag fick ett positivt intryck av skolans miljö och utbildningens upplägg. Utbildningen ger högskolebehörighet och man får träning i det vardagliga livet. Under två år från 2004 till 2006 fick jag stöd och träning med att få praktisk förståelse för vardagslivet och grundläggande behörighet till att studera på högskolenivå. Personalen har en skicklighet med sin pedagogiska förmåga att lära ut till de studerande. De är kunniga i sitt område samt att man får stöd och tips när man stöter på svårigheter. SVF-personalen har förståelse för och kunskaper om AS. Det var väldigt lugnt och bekvämt att bo och studera på skolan eftersom miljön är nära till skogen och stadsparken. Skolan befinner sig på en stor kulle med strålande utsikt över hela centrum. Bästa utsikten är på kvällen. Min upplevelse av studieområdet bygger på jordnära och trygghet”

  Johan

 • ”Jag har gått i Allmän F i tre år, men slutar i maj 2014. Att gå i Allmän F ger dig en skjuts på vägen i livet efter skolan. Det öppnar flera dörrar och du kan göra flera val. Vi har fem handledare som snällt finns där för oss som stöd och är elevernas bollplank. För min egen del så har jag gjort mitt livs resa. Har fått chansen att lära känna mig själv bland annat. Det är en oförglömlig resa. Allmän F:s elever bor i var sitt rum på skolan och även efter skoltid så finns handledarna där. Du som känner för att göra en positiv resa och känner för att plugga: TVEKA INTE ATT SÖKA!”

  Felicia

 • ”Jag har pluggat ett år på SVF nu till sommaren. Eftersom man bor på skolan så är det nära till allt. Det tycker jag är bra. Det finns också en förståelse från lärare och handledare. En annan sak som jag tycker är bra är att det är individanpassat för var och en som pluggar här”

  Emil


Kontakta oss

Hasse Ahnström (studiebesök)
Tel: 036 – 30 69 34
E-post: hasse.ahnstrom@svf.fhsk.se

Eva Stenmark (studiebesök)
Tel: 036 – 30 69 34
E-post: eva.stenmark@svf.fhsk.se

Göte Lindström (ekonomi)
Tel: 036 – 30 69 31
E-post: gote.lindstrom@svf.fhsk.se

Vår postadress:
Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Allmän F
Mångatan 10
554 39  Jönköping

Sidan uppdaterades 28 oktober, 2016.