fbpx

Covid-19 information

I och med den 9 februari 2022 är alla restriktioner rörande Coronapandemin Covid-19 hävda. Istället för restriktioner får vi alla ett personligt ansvar. Fortsatt gäller följande rekommendationer.

  1. Du ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara Covid -19.
  2. Du som inte är vaccinerad ska fortsätta vara särskilt försiktig, undvika trängsel och folksamlingar inomhus.

1177.se kan du se var det finns lediga tider för vaccination, både för dos 1, 2 och 3.

På Svf fortsätter vi att hålla pandemianpassade mat- och fikatider. Det är också viktigt att respektera de anpassade möbleringar som finns i alla skolans utrymmen. Vi hjälps åt att ta ansvar också i fortsättningen.

Kontaktlös handdesinfektion Covid-19

God handhygien

Under Coronapandemin har vi lärt oss att hålla god handhygien. Det är, precis som att hålla lite extra avstånd, något som är enkelt att göra för att fortsätta minska smittspridningen. Dessutom hindrar god handhygien även andra sjukdomar som ”vanlig” förkylning! På Svf fortsätter vi att ha kontaktlösa stationer med handdesinfektion i matsalen men också i de flesta entréer.


Södra Vätterbygdens folkhögskola följer Folkhälsomyndighetens och Region Jönköpings läns rekommendationer och riktlinjer gällande Covid-19.

Sidan uppdaterad 11 februari, 2022