fbpx

Covid-19 information

På Svf har vi med anledning av Coronaviruset Covid-19 vidtagit en rad åtgärder för att skolan ska vara en trygg miljö att vara i under pandemin. Det är viktigt att både studerande, personal och övriga gäster kan känna sig trygga och ha goda förutsättningar för att hålla avstånd och ha god handhygien.

Vi håller avstånd – distans är det nya nära

En av de viktigaste åtgärderna för att hindra smittspridningen av Covid-19 är att vi håller avstånd till varandra. Genom att hålla avstånd minskar vi risken att smitta eller smittas av någon i vår närhet. Även som symptomfri kan man bära på viruset och smitta personer i sin omgivning utan att man vet om det. Därför håller vi avstånd, även till dem vi tycker om. Distans är i alla fall tillfälligt det nya nära.

På Svf har vi golvmarkeringar på utvalda platser för att hjälpa till och påminna om att hålla avstånd till varandra. Vi har också möblerat om och plockat bort många sittplatser för att öka möjligheten till distans.

Kontaktlös handdesinfektion Covid-19

God handhygien

Att hålla en god handhygien är också en mycket viktig faktor för att hindra spridningen av coronaviruset. På Svf har vi kontaktlösa stationer med handdesinfektion i matsalen och vid de flesta entréerna. Dessutom har vi flaskor med handdesinfektion i alla undervisningssalar.

Ändrade scheman

Som ytterligare åtgärd för att skydda oss mot Covid-19 har vi justerat våra scheman för att minska trängsel i de gemensamma utrymmen vid exempelvis fika och lunch. Genom att bara några åt gången har rast samtidigt förebygger vi trängsel och underlättar distanseringen vid dessa tillfällen.

Övriga åtgärder med anledning av Covid-19

Mycket är inte sig likt nu. På Svf har vi ställt in personalens tjänsteresor och deltagande i konferenser – om de inte sker digitalt förstås, och vi försöker minimera antalet sammanträden. Vi har också stängt vårt gym utanför lektionstid.

Eget ansvar

Till sist är det varje enskild persons egna ansvar att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Jönköpings län. Och vi på Svf vill göra vad vi kan för att hjälpa dig att ta det ansvar som vi alla behöver hjälpas åt med. Har du frågor, eller tips på hur vi kan bli ännu bättre på att skapa förutsättningar för det, hör av dej till oss.


Södra Vätterbygdens folkhögskola följer Folkhälsomyndighetens och Region Jönköpings läns rekommendationer och riktlinjer gällande Covid-19.

Sidan uppdaterad 1 februari, 2021