Temadag från vikingar till villor

Allmän B1 och B2 fick en snabblektion ifrån vikingatid och järnålder till nutid och modernt fårbruk vid tisdagens temadag i Bogla, Rogberga. Lunchen intogs i anslutning till ytterligare historia på hemmaplan: I Tillandzgården, där alla hjälptes åt att ta hand om disken efter lektionen om Linnélärjungen som gett gården dess namn. Efter en stärkande promenad i vårblåst och sol avslutades temadagen med välkomnande bräkande från ett 70-tal lamm, ännu inte fem veckor gamla. (Tycker ni att några av de studerande ser äldre ut än de andra, så är det klassernas mentorer Marianne Kvist och Karin Lindström.)